plzeňskou radnici navštívili zahraniční policisté

Dne 26. června proběhlo na plzeňské radnici setkání radního pro oblast bezpečnosti, pana Martina Zrzaveckého, se zahraničními policisty, kteří v období od května do konce července na území města Plzně tvoří smíšené hlídky s kolegy z Policie České republiky.

Schůzky se zúčastnil také vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně Aleš Průša. „Celkem v plzeňských ulicích můžeme potkat čtyři policisty z Bulharska, čtyři policisty z Rumunska, a dva policisty z Polska. Smíšené hlídky se pohybují všude tam, kde v Plzni vnímáme zvýšený pohyb cizinců, nejen v okolí průmyslových zón, ale také například v centru města“, upřesnil Aleš Průša.


Zahraniční policisté jsou ze zemí, odkud především do průmyslových zón přijíždí za prací nejvíce dělníků či agenturních zaměstnanců. Policisté ze zahraničí působí pod velením českých kolegů, přičemž jejich role spočívá především v prevenci a komunikační podpoře. Nastavené tříměsíční opatření by se následně mělo projevit jak na samotném nápadu trestné činnosti, tak také zvýšením pocitu bezpečí občanů žijících v okolí průmyslových zón.


Jsem velmi rád, že se podařilo realizovat tyto společné hlídky české a zahraniční policie, již se ukazuje, že spousta problémů, které vznikly například kvůli špatné komunikaci, se najednou daří řešit lépe. Pro samotné cizince je přítomnost policisty z jejich vlastní země větší autoritou a budí důvěru. Určitě je to z hlediska prevence krok správným směrem“, doplnil Martin Zrzavecký, radní pro oblast bezpečnosti.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu