Point 14 zve na „Divadlo trochu jinak“ 23. srpna v Proluce

Na Divadlo trochu jinak zve do Proluky 23. srpna v 17,00 hodin nezisková organizace Point 14, která poskytuje komplexní pomoc lidem s problémem závislosti a dalšími problémy, které ovládají jejich život, a to od prvního kontaktu až po následnou péči. Point 14 aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.


Aktuálně v Plzni úspěšně realizujeme několik sociálních služeb. Jde o specifickou primární prevenci drogových závislostí, Terénní program, Kontaktní a poradenské služby a Středisko následné péče“, uvádí Karel Nyerges, ředitel organizace.


Připravované divadelní představení s prvky dramaterapie prokládané hudebními vstupy, které propojuje kulturní a sociální rovinu života, se pokusí o analytický pohled na pohádky z netradičního úhlu. Pohádky dodnes nesou tajemná poselství a umějí je řečí nevědomí bravurně sdělit. Kladli jste si někdy otázku, proč vlk Karkulku nesežere hned, ale nejprve vyzvídá, kam jde, zajímá se o cíl její cesty, nikoliv o naplnění svého bachoru? A nevrtalo vám také v hlavě to brutální řešení sociálních problémů rodiny v pohádce O perníkové chaloupce (materiál na její stavbu jistě není náhodný), v níž se rodiče rozhodnou obětovat své děti, aby sami měli více jídla? A přesto se nakonec nepochopitelně radují z jejich návratu? A čekají vás ještě další překvapení, jedno za všechny: Víte, k jaké práci nepotřebuje člověk mozek?


Odpovědi na tyto otázky dostanete 23. srpna v 17,00 v Proluce.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu