Police se setkává s případy smyšlených oznámení o loupežích

 Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň, kteří vyšetřují závažné zločiny, se čas od času setkávají s případy, kde „poškození“ neuvádějí přesné informace, díky nimž by v co nejkratší době mohl být pachatel dopaden. Někdy jde o smyšlená oznámení o loupežích, která jen zastiňují například prohru finančních prostředků na hracích automatech, jindy se oznamovatelé stydí za to, že byli opilí, na nic si nepamatují, a proto si vymyslí vlastní příběh, jak že se jim mohlo něco nevysvětlitelného stát. V jiných případech zkušení kriminalisté během šetření případu zjistili, že se „poškozený“ s někým popral, a z věci vyšel jako poražený. V jiném případě měl smyšlený příběh zakrýt platební neschopnost při splátce dluhu nebo nájemného a nakonec i samotné „maskování“ trestné činnosti, které se „poškozený“ dopustil sám.


Kriminalisté získávají poznatky, prověřují zjištěné informace a přitom pátrají po podezřelém, díky čemuž pak většinou pravda vyjde najevo.


V roce 2018 přijalo Městské ředitelství Policie Plzeň celkem 81 oznámení o loupežích, z nichž u 32 skutků díky zkušenostem a pečlivým zjišťováním veškerých informací k okolnostem nahlášeného oznámení kriminalisté zjistili, že jde právě o smyšlenou „historku“ údajného poškozeného. Dalších 14 skutků z celkového počtu kriminalisté řádně objasnili a pachatele obvinili. V současné době mají kriminalisté mimo jiné 20 případů, které započaly v loňském roce a nyní dále pokračují v prověřování. U 15 skutků kriminalisté prověřováním všech informací nezjistili konkrétní indicie, které by vedly k určité osobě pachatele, a dle zákona případ odložili.


Od ledna 2019 bylo přijato 10 oznámení, z nichž se 4 skutky povedly kriminalistům řádně objasnit a pachatele obvinit. Ve třech případech bylo zjištěno, že se přijaté oznámení nezakládá na pravdě a tři případy, této závažné trestné činnosti, jsou v současné době stále prověřovány.


„Policisté ze zákona přijímají každé oznámení. Jen v Plzni každý den evidujeme několik desítek přestupků i trestných činů. Získané informace ke zvlášť závažným zločinům si od samého počátku přebírá Služba kriminální policie a vyšetřování. Důležitým faktorem pro řádné objasnění nahlášeného oznámení je intenzivní spolupráce jednotlivých policejních složek, které společnými silami a prostředky pátrají po dopadení pachatele v co nejkratší době. Pakliže se mezi trestnými činy či přestupky objeví vědomě neúplný, ba dokonce smyšlený příběh, je zřejmé, že kriminalisté čas strávený na tomto prověřování mohli věnovat těm skutkům, které se staly doopravdy“, upozornila Veronika Hokrová z Městského ředitelství Policie Plzeň.

Je třeba si uvědomit, že vědomě lhát, nechat celý tým zainteresovaných policistů pátrat po neexistujícím pachateli a doufat, že nevyjde najevo, že oznámení se nezakládá na pravdě, se může stát pro jiného osudným. Co když veškeré síly a prostředky policistů budou zrovna v té době potřeba i na skutečné události?

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu