Pozor na nezvané hosty!

Devatenáctý červen je evropským dnem proti vloupání. Letos poprvé si jej připomínáme také v České republice.


Inspirace přišla z Belgie, kde má „den proti vloupání“ dlouholetou tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu preventivnímu působení na veřejnost. Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), jejímž členem je ČR už od svého vstupu do EU, se touto aktivitou nechala inspirovat a ČR se k tomuto dni připojí poprvé dnes 19. června 2019.


Krádeže vloupáním tvoří více než jednu pětinu majetkové trestné činnosti. Pachatele vloupání do bytů a rodinných domů zajímají šperky, finanční hotovost, elektronika a jiné drobné předměty, ale také zbraně, které mohou být zneužity k páchání další trestné činnosti. Pachatelé si své objekty napadení tipují podle lokality umístnění nemovitosti a jejího vzhledu, ale také na základě informací získaných ze sociálních sítí.


K Evropskému dni proti vloupání se připojí v letošním roce také město Plzeň. „Jsme rádi, že v preventivní oblasti vznikají podobné aktivity, které jsou přínosné pro širokou veřejnost. Jak v oblasti bezpečnosti, tak i na poli prevence úzce spolupracujeme s Policií ČR, jejímž úkolem je ochrana majetku samozřejmě v první řadě. Mnozí z nás ale zapomínají, že chránit si svůj majetek a svoje věci je především úkolem každého z nás a někdy stačí udělat jen málo, abychom předešli velkým nepříznivým následkům,“ uvedl Martin Zrzavecký, radní pro oblast bezpečnosti.


Oblast prevence kriminality je v rámci Magistrátu města Plzně zejména v gesci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, který každoročně realizuje řadu preventivních projektů zacílených na širokou škálu protiprávních jednání, samozřejmě také na oblast majetkové trestné činnosti. Jak vyplynulo v loňském roce z analýzy pocitu bezpečí Plzeňanů, nejvíce se obávají kapesních krádeží, ale velká část obyvatel se cítí být ohrožena také právě vloupáním do domu, bytu či chaty. „V minulosti jsme například realizovali preventivní projekt „Otevřená kabelka, pozvánka pro zloděje“ zacílený, jak název napovídá, na majetkovou kriminalitu zejména na problematiku krádeží a v současné době realizujeme projekt Bezpečně, rovněž zacílený na tuto problematiku, který v sobě zahrnuje dílčí aktivity zaměřené na sezonní krádeže,“ informovala Andrea Gregorová, z magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.


V ČR se již v loňském roce začaly připravovat zajímavé aktivity, které jsou podpořeny ze strany Odboru tisku a prevence a Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Jedná se zejména o celorepublikový preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“. V rámci projektu byla vyvinuta mobilní aplikace „Zabezpečte se“, která přináší základní informace a návody pro zabezpečení majetku.

Spoustu rad a tipů naleznete i na webových stránkáchwww.stopvloupani.cz, které vznikly z iniciativy Evropské sítě prevence kriminality a Odboru prevence kriminality MV ČR.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu