Právo shromažďovací a extremismus byly tématem semináře pro úředníky a policisty

Novela zákona o právu shromažďovacím a problematika extremismu byla tématem semináře, který se uskutečnil v pátek 2. června 2017 pod záštitou primátora města Plzně na plzeňské radnici. Pořadatelem byl Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

Seminář byl určen pro zástupce městské i státní policie, pro úředníky magistrátu a jednotlivých Úřadů městských obvodů, kteří se zabývají právem shromažďovacím.

V úvodu semináře primátor města Martin Zrzavecký vyzdvihl vynikající spolupráci mezi bezpečnostními složkami a samosprávou při přípravě bezpečnostních a dopravních opatření při konání veřejných shromáždění a velkých kulturních či sportovních akcích. Zároveň zdůraznil, že díky skvělé přípravě bezpečnostních opatření nastavené v rámci projektu Bezpečná Plzeň se v Plzni poslední velké shromáždění s extremistickým podtextem konalo v roce 2010.

Jako přednášející se v prostorách Sněmovního sálu představil Jan Potměšil z ministerstva vnitra, který přednesl zprávu o novelizaci zákona o právu shromažďovacím, a to zejména v oblasti stanovení podmínek shromáždění, zákazu či případnému rozpuštění, kterých se novelizace týká.

Dalším příspěvkem bylo téma Právo shromažďovací z pohledu projektu Bezpečná Plzeň, který přednesl Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality a Roman Matoušek, vedoucí odboru správních činností magistrátu.

Se svým příspěvkem o bezpečnostních opatřeních z pohledu Policie České republiky vystoupil Karel Machulda z Městského ředitelství Policie ČR. Zaměřil se na řešení problematiky v Plzni, a to zejména spolupráce policie a ostatních složek zabývajících se ochranou a bezpečností občanů.

Další příspěvky se týkaly aktuálních trendů extremistické scény v České republice a vypracované studie na téma extremismus v Plzni, která poukazuje na místa z pohledu historie, kde by mohlo docházet k projevům extremismu.

Již v minulosti odbor bezpečnosti a prevence kriminality pořádal v Plzni obdobné semináře. Jedná se o jeden z projektů Bezpečná Plzeň, který slouží jako komunikační platforma mezi složkami policie ČR a samosprávou města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu