Program Be Safe má za sebou první úspěšný rok

Středisko pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých POINT 14 provozuje na Plzeňské klubové a hudební scéně program s názvem Be Safe.

Nezisková organizace POINT 14, která se zaměřuje na pomoc drogově závislým, v rámci programu Be Safe poskytuje preventivní služby přímo na techno párty a klubových akcích v Plzni. Terénní sociální pracovníci jsou schopni návštěvníkům takových akcí nabídnout nejen Harm Reduction materiály – tedy materiály, které snižují rizika (například špunty do uší, kondomy aj.), ale i zdravotní poradenství, základní zdravotní ošetření a pomoc při případném předávkování nebo kontraindikaci užitých látek. Pro účastníky mají navíc k dispozici potravinový servis a hlavně alkohol tester, aby se případní řidiči mohli otestovat, zda mohou usednout za volat.


Be Safe byl pro své potenciální klienty poprvé k dispozici 18. června na Techno párty „Freeday 2016“. V dalších měsících se organizaci podařilo proniknout i na plzeňskou klubovou scénu. V současné době se pracovníkům Point 14 podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s klubem Darkside, který velmi dobře spolupracuje a vítá poskytování této služby na svých akcích.


Od počátku realizace programu Be Safe se terénním sociálním pracovníkům podařilo nakontaktovat na 93 lidí. V rámci tohoto programu je klientům nejčastěji poskytován informační servis týkající se převážně programu Be Safe a toho, k čemu slouží a dále informují o rizicích, které s sebou nese užívání drog. Velmi často také pracovníci programu distribuují Harm reduction materiál (tedy materiál, který snižuje rizika) jako jsou například kondomy a špunty do uší. Návštěvníci mají také velmi často zájem o využití alkohol testeru.


„Terénní adiktologická práce zaměřená na taneční scénu vznikla v reakci na absenci podobné služby v Plzni a okolí Plzně.


Z výzkumů a z praxe víme, že na tanečních akcích je konzumace nelegálních drog mnohem vyšší než u obecné populace. V klubech nebo na diskotéce dochází také ve většině případů k prvnímu nabídnutí drogy.


Projekt Be Safe se proto zaměřuje na (potenciální) uživatele legálních a ilegálních drog na taneční scéně. Jedná se o kombinaci drogové prevence s intervencí ke snižování rizik v prostředí kulturních akcí, které jsou spojeny s produkcí taneční hudby. Návštěvníci akcí jsou upozorňováni například na možná rizika předávkování neznámými látkami nebo o nebezpečí, které je spojené s kombinací různých návykových látek. Poskytujeme také informace z oblasti sexuálního zdraví, informujeme o možnosti dehydratace, přehřátí organismu atd. Projekt realizují pracovníci s dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, připraveni a schopni poskytnout první pomoc a krizovou intervenci.


Projekt byl na počátku financován z vlastních zdrojů organizace. V průběhu roku byl pak podpořen Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně,“
uvedl Karel Nyerges ředitel POINT 14.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu