Program prevence kriminality 2017

Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP letos podává na ministerstvo vnitra žádost o státní účelovou dotaci na celkem šest projektů prevence kriminality za 1, 25 milionu korun v rámci Programu prevence kriminality 2017.


Mezi těchto šest projektů patří dlouhodobý projekt Asistent prevence kriminality, který v Plzni funguje od roku 2014. Na pozici asistentů prevence kriminality působí už stálá dvojice, kterou místní komunita velice dobře přijímá. Asistenti se zaměřují především na vnitroblok ulic Korandova a Plachého a na okolí včetně centrálního autobusového nádraží. V průběhu roku 2017 odbor bezpečnosti a prevence kriminality hodlá činnost asistentů rozšířit v určitých dnech také do lokality Petrohrad.


Dále Odbor bezpečnosti a prevence kriminality žádá také o příspěvek na projekt Prevence protiprávního jednání. Problémem současné společnosti je totiž snižující se věková hranice i agresivita pachatelů protiprávního jednání, součástí tohoto projektu je proto pro děti a mládež z rizikových skupin dvouhodinový interaktivní seminář zaměřený na základní orientaci v trestně právní oblasti.


Město žádá i o dotaci na další rozšíření kamerového systému na návsi v Malesicích, jedná se totiž o oblast s vyšší koncentrací lidí. Peníze chce město získat i na projekt Plzeňská senior akademie 2017, který funguje už dva roky a je zaměřen na vzdělávání seniorů a ZTP tak, aby se uměli bránit a reagovat na mimořádné a nebezpečné události. Dalším projektem, na který město žádá peníze je forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA, které dokáže uchránit majetek před zloději.


Posledním ze šestice projektů je Domovník - preventista, který zahájil své fungování už v roce 2015 a osvědčil se. V roce 2017 budou nynější domovníci pokračovat v práci v bytových domech Korandova 7, 9, 11. Pozice domovníka – preventisty je klíčová v komunikaci mezi nájemci, asistenty prevence kriminality, městskou policií a bytovým odborem, respektive správcem daných objektů – Obytnou zónou Sylván při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a jeho bezprostředním okolí.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu