Projekt Bezpečná Plzeň má nové webové stránky, jsou přívětivější pro uživatele

Západočeská metropole spustila přehlednější webové stránky svého projektu Bezpečná Plzeň. Internetový portál je nyní uživatelsky přívětivější a lépe uspořádaný. Stránky www.bezpecnaplzen.eu nově nabízí prostřednictvím jednoduchých piktogramů rychlé odkazy na důležité kontakty z oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence. Změna webového rozhraní souvisí se změnou loga a názvem projektu. Z původního Bezpečného města se rozhodnutím zastupitelů stala letos v dubnu Bezpečná Plzeň.

„Cílem projektu Bezpečná Plzeň je úzká spolupráce mezi městem, Policií České republiky a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města. Snažíme se, aby se naši občané cítili v Plzni bezpečně a také rychle a snadno našli důležité informace. Prostřednictvím webu tak mohou například nahlásit kyberšikanu, najdou kontakt na organizace pomáhající obětem trestných činů, získají informace k policejním okrskům a další,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Podle Aleše Průši, vedoucího odboru bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu, byly webové stránky upraveny především proto, aby se staly pro jejich návštěvníka přehlednější. „Součástí je opět takzvaná poradna, kam lidé mohou posílat své podněty a připomínky. Přehledně jsou na webu k nalezení i všechny projekty, které jako odbor realizujeme,“ řekl Aleš Průša.

Stěžejním komunikačním kanálem s občany jsou kromě webu i takzvané infoschránky, které s ohledem na nový vizuální styl prochází obnovou. „Infoschránky dávají lidem možnost být ve styku s příslušným odpovědným pracovníkem okrsku. Také slouží třeba pro vrácení nalezených dokladů nebo jiných důležitých věcí, aniž by občan musel navštívit odpovědnou instituci,“ vysvětlila Monika Ježková z odboru bezpečnosti a prevence kriminality. Upozornila, že po konzultaci s městskou policií bude v některých případech aktualizováno i umístění schránek podle toho, s jakou frekvencí byly doposud využívány.

Infoschránky budou nově odpovídat přerozdělení okrsků, což je další novinkou projektu. Původně byla Plzeň rozdělena na šedesát územních částí. Nově je rozdělena do třiceti policejních okrsků z důvodu faktického obsazení každého okrsku strážníkem Městské policie Plzeň, roli zastupitele převzal starosta příslušného obvodu. Právě strážník-okrskář se pro občany stává „prostředníkem“, s nímž mohou své problémy řešit.

Projekt také užívá nově vytvořené logo, jeho autorem je Lukáš Pčolka z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. K tvorbě loga a změně webu přistoupilo město Plzeň kvůli sporu o ochrannou známku na logo Bezpečné město. Nové logo schválila Rada města Plzně v dubnu letošního roku a udála se v důsledku schválení Strategie města Plzně v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 – 2018.

Garantem projektu Bezpečná Plzeň je odbor bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu, který veškerou činnost koordinuje. Jeho pracovníci jsou jedni z těch, kteří mohou občanům pomoci při řešení bezpečnostní situace. Ta se dotýká celé škály služeb a problematiky související například s dopravní situací, cizinci nebo menšinami. Projekt jasně specifikuje odpovědné pracovníky za bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušuje vzájemnou komunikaci s občany.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu