Projekt Respektuj 18! podpořil Festival kondice v Plzni

Návštěvníci druhého ročníku Festivalu Kondice, který uspořádalo Krašovská Aktivity centrum si připomněli projekt Respektuj 18!, který upozorňuje na problematiku pití alkoholu dětí a mládeže. V sobotu 16. března byl na Festivalu Kondice k vidění informační stánek projektu se zástupci magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení spolu s odborníkem z Centra protidrogové prevence a terapie.


Projekt Respektuj18! vznikl ve spolupráci města Plzně, Centra protidrogové prevence a terapie a Plzeňského Prazdroje před sedmi lety. Jeho cílem je upozornit na stále vysokou toleranci pití alkoholu u dětí a mladistvých a změnit toto vnímání v české společnosti. Projekt se zaměřuje hlavně na dospělou populaci, především rodiče dětí a mladistvých, hostinské a maloobchodní prodejce. Nabízí konkrétní rady a tipy pro rodiče, jak o alkoholu s dětmi diskutovat, a provozovatelům hospod a restaurací, jak zvládat každodenní situace spojené s prodejem alkoholu nezletilým. Jednou z aktivit jsou i webové stránky www.respektuj18.cz, kde jsou k nalezení informace k otázkám závislostí, které jsou spojené s pitím alkoholu dětmi, například jak si promluvit s dítětem, když jede na školní pobyt apod.


V průběhu sedmiletého trvání projektu se ke kampani přidali čtyři partneři: Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj, Městská část Praha 14 a město Ostrava.


Současné statistiky sice ukazují mírný pokles spotřeby alkoholu u dětí, přesto se Česká republika stále řadí mezi země s nejvyšším počtem nezletilých, kteří začínají pít velmi brzy. Český národ je velmi tolerantní k pití alkoholu před dovršením 18 let. Až 68 % šestnáctiletých tvrdí, že první zkušenost s alkoholem měli před svými třináctými narozeninami.


V letošním roce chystá Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení spolu s Centrem protidrogové prevence a terapie a Plzeňským prazdrojem další aktivity na podporu projektu Respektuj 18!. Plzeňané se mohou těšit na již tradiční Den s Respektuj 18! a na další sportovní akce, jejichž cílem bude podpořit hlavní myšlenku projektu – snížit toleranci pití alkoholu u dětí a mladistvých.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu