Prokop Cup s Respektuj 18!

Projekt Respektuj18! vznikl ve spolupráci města Plzně, Centra protidrogové prevence a terapie a Plzeňského Prazdroje před sedmi lety. Jeho cílem je upozornit na stále vysokou toleranci pití alkoholu u dětí a mladistvých a změnit toto vnímání v české společnosti. Projekt se zaměřuje hlavně na dospělou populaci, především rodiče dětí a mladistvých, hostinské a maloobchodní prodejce. Nabízí konkrétní rady a tipy pro rodiče, jak o alkoholu s dětmi diskutovat, a provozovatelům hospod a restaurací, jak zvládat každodenní situace spojené s prodejem alkoholu nezletilým. Jednou z aktivit jsou i webové stránky www.respektuj18.cz, kde jsou k nalezení informace k otázkám závislostí, které jsou spojené s pitím alkoholu dětmi, například jak si promluvit s dítětem, když jede na školní pobyt apod.


V letošním roce se projekt Respektuj 18! připojil ke Global Goals World Cup což je dámský fotbalový turnaj, který vznikl před třemi lety v Kodani. Soutěží v něm ženské týmy z businessu i veřejného sektoru. Každý tým si vybírá jednu z dvanácti oblastí udržitelného rozvoje, které podporuje OSN, přičemž se hodnotí nejen vítězství v zápasech a nejvíce vstřelených gólů, ale také originální kostýmy, nejlepší fanklub a celkovou aktivitu na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Letos se poprvé turnaj uskuteční v Praze, kde se utká více než 24 týmů žen s jediným cílem, hrát pro lepší svět.

Město Plzeň se rozhodlo k této aktivitě připojit. Společně s Plzeňským Prazdrojem a Centrem protidrogové prevence a terapie o.p.s. chceme dát kopačky tolerantnímu přístupu ke konzumaci alkoholu mladistvými. Chceme podpořit rodiče a trenéry, aby byli příkladem tím, jak sami s alkoholem zachází a jak o alkoholu mluví, proto, aby děti nezahajovaly konzumaci alkoholu předčasně.

25. května se proto v Plzni uskuteční 1. ročník Prokop Cupu, kdy ženské týmy z řad veřejnosti a partnerů projektu budou kopat za snížení konzumace alkoholu u dětí. Pokud se chcete k myšlence tohoto projektu připojit, pokud chcete dát kopačky tolerantnímu přístupu ke konzumaci alkoholu mladistvými, a chcete si zasportovat, užít si příjemný den s rodinou a ještě k tomu vyhrát zajímavé ceny, vytvořte dámské fotbalové družstvo, přihlaste se a podpořte tak projekt Respektuj 18! Kopněte do toho s námi!“

Přihlásit se můžete zde

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu