Rada města Plzně plní programové prohlášení. Část projektů je hotova, na dalších pracuje

Řadu splněných úkolů ze svého programového prohlášení má po roce a půl v čele Plzně její rada složená z koalice ANO, Pirátů, STAN a PRO Plzeň. Na dalších velkých projektech pracuje. Mezi klíčové patří zahájení stavby vodovodu a kanalizace v Malesicích, spuštění nulté etapy výstavby vodárenského souboru Švabiny a Holý vrch, příprava revitalizace Rolnického náměstí i stavba bytových domů v Zátiší a na Světovaru či stavba nové multifunkční haly na Borských polích. Pracuje se na rozšiřování zoo, přípravě rekonstrukce domu v Resslově 13, rekonstrukci tramvajových tratí, rozšiřování cyklostezek, nejen zkapacitnění a výstavbě nových ZŠ a MŠ, v přípravě je stavba centrální vývařovny a podobně. Koalice stojí za zákazem hazardu v Plzni, prosadila MHD zdarma od 65 let a poloviční jízdné pro studenty do 26 let, podporuje aktivity seniorů i sportovce, rozšiřuje sociální služby, nasazuje nemodernější technologie pro zvýšení bezpečnosti a další.

„Jako primátor vítám, že se naší koalici za pouhý rok fungování podařilo prosadit projekty, na které řada Plzeňanů čekala i desítky let. Jak v případě vodárenské infrastruktury, tak v případě rekonstrukcí a nové výstavby se jedná o klíčové investice pro další rozvoj našeho města. Zákaz hazardu, rozšíření zoologické zahrady, které se podaří jednou za generaci, oprava bývalé konzervatoře na Habrmannově náměstí nebo stavba nové sportovní haly na Borských polích, to je jen zlomek naší roční práce, pod kterou jsou podepsáni radní mnohdy i ve spolupráci se starosty obvodů,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).

„Stavíme nové parkovací domy, chystáme postupnou rekonstrukci DEPO2015 i kulturního domu Peklo a další. Odstartovali jsme novou kapitolu bytové politiky, kdy každý rok pošleme 100 milionů korun do bytové výstavby. V roce 2025 tak zahájíme výstavbu bytových domů na Zátiší a v lokalitě Světovar, zrevitalizujeme bytové domy Tylova 51 a 53, čtyři domy v Kotkově ulici a dále bytové domy ve Smetanových sadech 9 a Na Jíkalce 2. Významná výstavba čeká také brownfield kasáren Slovany, kde jsme uzavřeli memorandum o spolupráci se soukromým investorem. Zpracovali jsme koncepci veřejných prostranství, zefektivňujeme svoz odpadu, pracujeme na stavbě kompostárny a další,“ řekl technický náměstek Pavel Bosák (Piráti).

PP

Tisková konference k plnění programového prohlášení (fotografie: M. Pecuch)

„V oblasti dopravy postupně plníme cíle ve všech směrech, které jsme si vytýčili, tedy v oblasti MHD, rozvíjení podmínek pro cyklodopravu, zvyšování bezpečnosti chodců i řešení problémů automobilové dopravy,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN). Současná koalice zavedla zdarma MHD pro seniory i slevy pro mladé, cenu jízdného upravila méně, než byla inflace, a ani pro nadcházející období se nechystá MHD zdražit. Stovky milionů šly na obnovu tramvajových tratí (loni T. Brzkové, od loňska do letoška Koterovská, brzy začne Zbrojnická ul.). Rekordní částku – už přes 100 milionů korun – dalo město na nové cyklostezky. Letos začne spolu s ŘSD a krajem přestavba okružní křižovatky U Makra, město upraví lokalitu tramvajových zastávek na nám. T. G. Masaryka, zadá studii úpravy nám. Republiky. Plzeň také rozšiřuje zóny placeného stání do oblasti kolem nádraží Jižní Předměstí, otevřelo parkoviště P+R i P+G u autobusového nádraží a systém bude rozšiřovat o další místa.

PP2

„Pro mě je klíčová bezpečnost. Věřím, že všichni vidí, že se nám podařilo zlepšit fungování městské policie. Posílili jsme ji personálně, lépe komunikuje s občany, modernizujeme služebny. Zavedli jsme systematické vyhodnocování bezpečnosti za území Plzně, budeme rozšiřovat místa s úsekovým měřením a detekcí průjezdů na červenou. K bezpečnosti přispěje i to, že jsme schválili vyhlášku zakazující hazard v Plzni, tedy do dvou let tady skončí herny i casina,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer (PRO Plzeň).

V oblasti bytové politiky a dostupného bydlení už Plzeň zrekonstruovala blok Korandova, buduje nové objekty pro seniory a mladé rodiny, kdy v letech 2024 až 2026 postaví nové byty v Malesicích a Červeném Hrádku, nový objekt má vyrůst i v Křimicích. Rozšířila provoz svého kontaktního místa pro bydlení, rozšířila Domov sv. Františka a vybudovala Azylový dům Patronus, připravuje stavbu nízkoprahového centra pro osoby bez domova a další.

V oblasti školství Plzeň nejen zkapacitňuje školská zařízení 26. ZŠ (odloučené pracoviště Litice) a 21. ZŠ – přístavba, ale i buduje odborné učebny – 13. ZŠ, 26. ZŠ na Borech. Město rekonstruuje ZŠ a snižuje jejich energetickou náročnost, modernizuje také sportovní areály, provádí bezpečnostní audity škol, rozšiřuje jazykovou výuku, zlepšuje stravování v jídelnách a další. Dále přistavuje MŠ v Křimicích, v Újezdě postaví zcela novou MŠ a v Liticích plánuje též novou budovu MŠ s cílem posílit kapacity.

V rámci sociální politiky se chystá výstavba Centrálního stravovacího provozu s denním stacionářem MÚSS Plzeň i několika objektů pro zdravotně postižené. Město zvyšuje i počet zaměstnanců v přímé obslužné péči ve svých pobytových sociálních zařízeních, podporuje poskytování hospicové a paliativní péče a další.

V oblasti sportu vyroste nová multifunkční hala na Borských polích i sportovní areál v Liticích, chystá se i stavba nového bazénu na Borských polích, rozšíření kapacity bazénu na Slovanech, investuje se do modernizace a rekonstrukce městských sportovišť. Rozšiřuje se síť sportovních akademií i podpora sportovců.

Co se týká turismu, začne letos město opravovat dům na Klatovské 19, kde obnoví Loosovy interiéry a vybuduje zážitkové muzeum ke 2. světové válce a osvobození Plzně. Hledá nejlepší návrh mobilního fotopointu, dokončuje novou podobu turistického portálu, má novou strategii cestovního ruchu a další.

Z oblasti smart cities a podpory podnikání město digitalizuje svůj úřad, sloučí mobilní aplikace do jedné přehlednější, využívá moderní technologie pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy i k měření kvality ovzduší, hluku či teploty. Buduje Mobility Innovation HUB – polygon pro autonomní tramvaje, rozvíjí elektromobilitu a podporuje komunitní sdílenou energetiku, spouští projekt masivní instalace fotovoltaických panelů, rozvíjí unikátní systém PINE vzdělávající Plzeňany od školky až po VŠ a propojující mladé lidi s firmami a další.

V sekci kultura a památková péče se chystá mimo jiné rekonstrukce hlavní budovy Knihovny města Plzně i vybudování bezbariérového přístupu do spodní části hlediště v Novém divadle, pokračuje podpora kultury ve veřejném prostoru a další. Pokračuje také dotační program Zachování a obnova kulturní památky na území Statutárního města Plzně.

Plnění programového prohlášení 2024 (pdf, 257 kB)

Text: Eva Barborková

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu