Realita kybersvěta upozorní na nebezpečí číhající na děti v kyberprostoru

Vzhledem k nárůstu případů společensky škodlivých jednání v kyberprostoru, kterými jsou nejčastěji ohroženy děti a mladiství, připravil magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení společně s neziskovou organizací Point14 a Týmem pro mládež Plzeň – město projekt Realita kybersvěta. Jeho smyslem je zážitkovou a interaktivní formou zvýšit povědomí dospělých o závažnosti společensky škodlivých jednání spojených s kyberprostorem.

„Rodiče si bohužel často neuvědomují závažnost jednání svých dětí v kyberprostoru, které s sebou nese mnoho nástrah a nebezpečí. Je důležité přiblížit dospělým možné nástrahy, které moderní doba informačních technologií přináší. Porozuměním souvislostem, pocitům a důvodům konkrétního jednání dětí v prostředí sociálních sítí může rodič včas zasáhnout a předcházet tak tragickým událostem, které jsou s kyberšikanou a dalším společensky škodlivým jednáním spojeny,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti města Plzně Martin Zrzavecký.

„Prostředí kybersvěta má dnes už svou vlastní terminologii, která se neustále vyvíjí. Proto jsme už v rámci propagace projektu připravili kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s některými stěžejními tématy, jež souvisí především s kyberšikanou. Krátká videa, která město Plzeň sdílí na svém facebookovém (Plzeň – oficiální stránky města) a instagramovém (plzen.eu) profilu názorně vysvětlují nebezpečné jevy, se kterými se děti i dospělí mohou v kyberprostoru setkat,“ vysvětlil vedoucí magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Aleš Průša.

Projekt bude zahrnovat celkem tři hlavní aktivity – sociálně preventivní výstavu, divadelní představení a edukativní interaktivní seminář, které na sebe budou vzájemně navazovat. „Divadelní představení divákům ukáže, jak si typická současná rodina dokáže, či nedokáže poradit s kyberšikanou jednoho ze svých členů. Následný seminář pak pomůže návštěvníkům toto téma vstřebat a zpracovat, prostor bude samozřejmě i na dotazy,“ upřesnila Andrea Gregorová z pořádajícího magistrátního odboru.

Vernisáž výstavy, která bude zahrnovat vedle zajímavých informací z oblasti kyberprostoru také ukázky vývoje výpočetní a komunikační techniky, proběhne ve čtvrtek 17. října 2019 v prostorách DEPO2015 a následně bude volně přístupná po dobu jednoho měsíce. Navazující projektové aktivity, divadelní představení společně s edukativním seminářem, které jsou určeny pro rodiče a děti od 15 let, budou probíhat každou neděli od 20. října do 10. listopadu 2019 vždy od 10–12 hod a od 15–17 hod. Kapacita je 30 míst, z tohoto důvodu doporučujeme rezervaci předem na mobilním čísle 602 214 951 nebo na email gregorova@plzen.eu. Vstup je zdarma.

„Projekt Realita kybersvěta se podařilo zrealizovat především díky podpoře Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu prevence kriminality na rok 2019 a my doufáme, že se díky němu alespoň v Plzni podaří naše děti v prostředí kybersvěta lépe ochránit,“ doplnil Aleš Průša.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu