Respektuj 18! upozorní na problematiku pití alkoholu u dětí a mládeže

Poslední školní den, 29. června, si Plzeňané opět připomenou Den Respektuj18!, který upozorňuje na problematiku pití alkoholu dětmi a mládeží. V české společnosti je stále vysoká míra tolerance pití alkoholu u dětí a mladistvých a právě kampaň si klade za cíl změnit dané vnímání problému ve společnosti. V loňském roce se dokonce projekt rozšířil i na Slovensko.

„V letošním roce podpoří cíl projektu i magistrátní zaměstnanci připnutím červené placky s logem projektu. Projekt v Plzni běží už šest let a my bychom ho tímto krokem rádi dostali do povědomí všech Plzeňanů a především do povědomí rodičů, kteří svým postojem k užívání alkoholu mohou a měli by své děti ovlivnit,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

„U Branky a v prostoru U Zvonu bude stát informační stánek projektu. Plzeňané od hostesek mohou získat drobné propagační předměty s logem Respektuj 18!, kterými mohou vyjádřit připojení k hlavní myšlence projektu. A to je nesouhlas s podáváním a prodejem alkoholu dětem,“ popsala Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

Projekt se zaměřuje hlavně na dospělou populaci, především pak na rodiče dětí a mladistvých, hostinské a maloobchodní prodejce. Nabízí konkrétní rady a tipy pro rodiče, jak o alkoholu s dětmi diskutovat, a provozovatelům hospod a restaurací, jak zvládat každodenní situace spojené s prodejem alkoholu nezletilým. Jednou z aktivit jsou i webové stránkywww.respektuj18.cz, kde zájemci naleznou informace k otázkám závislostí, jež jsou spojené s pitím alkoholu dětmi.

V průběhu šestiletého trvání projektu se ke kampani přidali čtyři partneři: Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj, Městská část Praha 14 a město Ostrava.

Současné statistiky sice ukazují mírný pokles spotřeby alkoholu u dětí, přesto se Česká republika stále řadí mezi země s nejvyšším počtem nezletilých, kteří začínají pít velmi brzy. Český národ je velmi tolerantní k pití alkoholu před dovršením 18 let. Až 68 procent šestnáctiletých tvrdí, že první zkušenost s alkoholem měli před svými třináctými narozeninami.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu