Respektuj 18! upozorňuje na alkohol u nezletilých

Město Plzeň začátkem prosince znovu upozorňuje na problematiku pití alkoholu u nezletilých. Kampaň Respektuj 18! začíná právě dnes, 1. prosince 2021 v centru města, v sobotu 4. prosince vyvrcholí takzvaným Dnem Respektuj 18! Letošní ročník podporují známé plzeňské osobnosti z řad influencerů, na problém ale může poukázat každý Plzeňan nošením speciálních „respektujících“ ponožek. Na projektu město Plzeň dlouhodobě spolupracuje s Plzeňským Prazdrojem a Centrem protidrogové prevence a terapie. Jednou ze společných aktivit všech partnerů jsou webové stránky www.respektuj18.cz.

Každý dospělý může být vzorem pro mladé lidi ve svém okolí a svým vlastním přístupem k alkoholu může mnohé změnit. Proto Respektuj 18! míří na dospělou populaci, především rodiče dětí a mladistvých, na hostinské a maloobchodní prodejce. Ve společnosti bohužel stále přetrvává vysoká tolerance pití alkoholu u nezletilých, plzeňská kampaň chce napomoci k tomu, aby se toto vnímání změnilo,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

V letošním roce může podpořit cíl projektu každý Plzeňan nošením speciálních respektujících ponožek. Získá je zcela jednoduše, stačí sledovat Facebook a Instagram Plzeň.eu a u našeho originálního Mikuláše si ponožky vyzvednout. Mikuláš bude v ulicích v centru Plzně chodit během prvních čtyř prosincových dnů. Ponožky si stačí obléct, vyfotit se a fotku sdílet na sociálních sítích s hashtagem #respektuj18. Takto jednoduše je možné šířit myšlenku projektu dál,“ vysvětlila Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Projekt Respektuj 18! vznikl ve spolupráci města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie před devíti lety. Velký přínos má především v tom, že nabízí konkrétní rady a tipy pro rodiče, jak o alkoholu s dětmi diskutovat, a provozovatelům hospod a restaurací, jak zvládat situace spojené s prodejem alkoholu nezletilým. Průzkumy jasně dokazují, že jen 9 % dospělých jedinců zasáhne v případě, že jsou svědkem prodeje alkoholu nezletilým,“ upozornil Martin Zrzavecký, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Určitým přesahem letošní kampaně je možnost sdílet příběhy a zkušenosti rodin k tématu alkohol a nezletilí a propojit je s názorem expertů prostřednictvím aktivity „Pojďme o tom mluvit“. „Naše zkušenosti z festivalových akcí se stánkem Respektuj 18! ukazují, že rodiče vítají možnost poradit se s odborníkem, protože nevědí, jak toto téma řešit a kam se obrátit. Dostupnost informací, prevence a otevřená komunikace v rodině jsou klíčové. Proto jsme přišli s iniciativou Pojďme o tom mluvit. Vytvořili jsme ve spolupráci s partnery speciální podstránku na webu www.respektuj18.cz, kam mohou zájemci anonymně vložit svůj příběh a podělit se o svou zkušenost. Odborníci na závislosti mladistvých jsou připraveni jim s daným problémem poradit, ať již anonymně, nebo, v případě zájmu, i soukromě a cíleně,“ řekla Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Podporu projektu vyjádřily známé a respektované osobnosti. „Jsme velmi rádi, že se nám v letošním roce podařilo do projektu zapojit některé plzeňské influencery, kteří nám pomohou s celou kampaní. Jsou jimi herec, choreograf a moderátor Ondřej Samec, porodní asistentka Michaela Buchta Malotinová nebo manželé Simona a Milan Polákovi. I skrze jejich příspěvky na sociálních sítích chceme oslovit mladistvé a rodiče, aby respektovali věkovou hranici 18 let pro prodej a podávání alkoholu,“ uvedl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

Alkohol je v České republice legální psychoaktivní látkou, jejíž užívání může mít pro mladý organismus vážné následky. Kromě ztráty kontroly, zvýšené tendence riskovat a poškození centrálního nervového systému hrozí riziko rozvoje syndromu závislosti a nebezpečí vážných onemocnění nebo otrava alkoholem s fatálními důsledky. „Děti často nevnímají alkohol jako rizikovou psychoaktivní látku, ale pouze jako nástroj zábavy. Apelujeme na rodiče, aby naučili své děti zacházet s alkoholem tak, aby neohrožovaly sebe ani ostatní. Podle průzkumů se děti často poprvé setkávají s alkoholem už před 15. rokem svého života, obvykle tomu bývá v rodině,“ řekl Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s., které poskytuje ucelené preventivní, poradenské a léčebné služby pro osoby ohrožené závislostí v Plzni a regionu.

Na osvětě v problematice pití alkoholu u dětí a mládeže se Respektuj 18! úspěšně podílí od roku 2013. Projekt podporuje řada subjektů z neziskového sektoru, některá města, městské části a kraje a Plzeňský Prazdroj. Ze známých osobností mu v minulosti propůjčili svou tvář například herec Martin Stránský, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, lyžař Ondřej Bank, hokejista a manažer Martin Straka, herečka Tereza Bebarová nebo kuchař Filip Sajler.

Problematice se podrobně věnuje web www.respektuj18.cz.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu