Senioři z Doubravky se mohou ještě přihlásit do Plzeňské senior akademie

Do druhého ročníku Plzeňské senior akademie se mohou do 20. srpna přihlásit senioři a osoby zdravotně postižené s trvalým bydlištěm v Městském obvodě Plzeň 4. Program bude zahájen 7. září ve 13 hodin. Projekt je bezplatný. Na závěr obdrží každý účastník absolventský list.

Senior akademii připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4. Vzdělávací program obsahuje deset přednáškových bloků (Seznámení s Městskou policií, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí, Bezpečně v kyberprostoru, Problematika odpadů na území města Plzně a Základy první pomoci). Součástí jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním středisku Hasičské záchranné služby Plzeňského kraje (linka 112), Útulku pro zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň Košutka. Akademie trvá tři měsíce, přednášky či exkurze se konají vždy jeden den v týdnu.

Projekt byl v tomto roce finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu