Slavnosti svobody ovlivní dopravu v Plzni

V rámci letošních Slavností svobody Plzeň 2017 dojde ve dnech 5. až 8. května 2017 k několika dopravním omezením v silniční i městské dopravě.

Opatření se budou týkat náměstí Republiky, kdy po celou dobu konání slavností bude zakázáno parkování podél západní, východní (dlouhé komunikace) a na jižní straně náměstí. Úplně uzavřeny budou vjezdy na náměstí v odpoledních a večerních hodinách (5. května od 18 do 23 hodin, 6. a 8. května od 12 do 23 hodin a 7. května od 11 do 23 hodin) kromě městské veřejné dopravy a obsluhujících vozidel. V neděli bude na náměstí Republiky omezen i provoz městské hromadné dopravy, a to tramvajových linek číslo 1 a 2 od 10:10 do ukončení průjezdu kolony a autobusů číslo 20, 33 a 40 od 11 do 14 hodin. V Dřevěné ulici se v úseku Pražská – restaurace U Mansfelda nebude smět parkovat od 3. do 9. května, 6. května bude zakázané parkování v celé ulici a úplně se pro průjezd uzavře během všech čtyř dnů do 23 hodin. Uzavírka začne v pátek 5. května od 18 hodin, 6. května od 9 hodin, 7. května od 11 hodin a 8. května od 12 hodin.

Vzpomínkový akt u Pomníku generála Pattona v sobotu 6. května uzavře od 9 do 23 hodin jízdní pruh Klatovské třídy od křižovatky s Husovou ulicí po křižovatku s Prešovskou ulicí ve směru Bory – Lochotín a odbočovací pruh do Prešovské ulice. Ve stejnou dobu bude uzavřen vjezd do Prešovské ulice a sadů Pětatřicátníků z Klatovské třídy a od 15 do 18:30 hodin neprojedou vozidla také z Jungmannovy ulice do Smetanových sadů. Provoz městské hromadné dopravy nebude v této lokalitě omezen. Zákaz parkování se v tento den, konkrétně od půlnoci do 20 hodin, bude týkat ulice Prešovské v úseku sady Pětatřicátníků – Sedláčkova, Sedláčkovy ulice v úseku Prešovská – Bezručova, Bezručovy ulice v úseku sady Pětatřicátníků – Sedláčkova. Od půlnoci do 24 hodin se zákaz parkování dotkne pravé strany ulice ve Smetanových sadech. Pro rezidenty parkující v dotčených ulicích bude vyblokované parkoviště v sadech Pětatřicátníků.

V neděli 7. května, kdy Klatovskou třídou projede Convoy of Liberty, bude tato silnice v úseku ulice U Trati – Rondel včetně výjezdů z bočních ulic obousměrně zavřena v čase od 9 do 13 hodin. O hodinu déle, tedy od 10 do 13 hodin neprojedou auta ani úsekem Majerova – ulice U Trati, také včetně výjezdů z bočních ulic. Po celou dobu konání konvoje budou mít auta omezený provoz také v příjezdových komunikacích na Klatovskou třídu. Od 8 hodin bude uzavřena Sukova ulice, kde se řadí vozidla konvoje, až do doby jeho odjezdu. Poslední tramvaje projedou sady Pětatřicátníků zhruba v 10:10 hodin. Poté bude přerušen provoz tramvajových linek číslo 1, 2 a 4, které se opět rozjedou, a to postupně po projetí kolony. Všechny přerušené tramvajové linky budou nahrazeny podle možností autobusovou dopravou. Trolejbusy číslo 11, 12, 15, 16 a 17 budou v trase přes Klatovskou odkloněny. U autobusů se omezení bude týkat linek 20, 27, 28, 34, 35, 41 a 57. Do 11 hodin mohou pěší projít na přechodu u památníku Díky, Ameriko! a na přechodu v sadech Pětatřicátníků u Velké synagogy.

Organizátoři doporučují návštěvníkům, aby v době Convoy of Liberty v maximální možné míře omezili příjezd osobním vozem do centra a využili městskou hromadnou dopravu. Další upozornění se týká přeletu armádních letounů, pro nějž je povolena nejnižší možná letová výška a je třeba počítat se zvýšenou hlučností. Přelet se uskuteční v neděli 7. května od 11:30 hodin.

Podrobnosti k dopravním opatřením jsou k dispozici na www.slavnostisvobody.cz a na www.pmdp.cz.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu