Složky IZS žádají občany o spolupráci při realizaci taktického cvičení

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. října 2021, v době od 09.00 do 17.00 hodin, bude omezen vstup a volný pohyb veřejnosti v prostoru přírodního koupaliště a přilehlého lesoparku Ostende u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. Důvodem omezení vstupu je zajištění bezpečnosti osob při organizování taktického cvičení složek integrovaného systému, které je realizováno ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.

Žádáme občany, aby po dobu probíhajícího cvičení do lokality Velkého Boleveckého rybníka a přilehlého lesoparku nevstupovali.

Pokud se v této době budete pohybovat v dotčené oblasti, prosím respektujte pokyny příslušníků Policie České republiky a strážníků Městské policie Plzeň. Zároveň dbejte zvýšené pozornosti při pohybu po pozemních komunikací v okolí místa cvičení, bude zde probíhat zvýšený provoz vozidel složek integrovaného záchranného systému, zejména Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Za případně vzniklé komplikace se předem omlouváme.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu