Služebna městských strážníků v Dominikánské získala nové prostory pro zpracovatele dopravních přestupků

Větší a kvalitnější zázemí mají nově plzeňští strážníci, kteří se denně věnují řešení dopravních přestupků v širším centru města. Město nechalo zrekonstruovat služebnu jejich Dopravní skupiny v Dominikánské ulici. V rámci přestavby byl upraven i dosud nevyužívaný byt ve třetím patře domu, kde nově najdou zázemí zpracovatelé dopravních přestupků, kteří dosud sídlili v Plzni na Borech. Práce trvaly čtyři měsíce, probíhaly za plného provozu služebny a nijak nenarušily její chod. Investorem byla městská organizace Obytná zóna Sylván, a. s.
„Modernizace služebny městské policie v Dominikánské 12 zahrnovala především rozšíření a zkvalitnění prostor do celého přízemí domu. Přestavbou bývalého skladu vznikly další kancelářské místnosti sloužící pro administrativu a provoz. Nově budou strážníci pracovat i v dosud nevyužívaném bytě o velikosti 4+1 ve třetím patře, který prošel kompletní rekonstrukcí. Zatepleny byly stropy a přibylo zde sociální zázemí včetně kuchyňského koutu,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář.
„V přestavěném bytě najdou své zázemí zpracovatelé dopravních přestupků, kteří byli dosud zařazeni pod služebnu Městské policie Bory. Potřeba rozšířit prostory zdejší služebny vyplývá z aktuální koncepce městské policie a ze zařazení zpracovatelů dopravních přestupků pod Dopravní skupinu. Pracovní prostředí strážníků zlepšujeme dlouhodobě, v roce 2016 jsme na této služebně nechali opravit šatny a sociální zařízení,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.
Podnětem pro vytvoření zázemí zpracovatelům dopravních přestupků byla také stále narůstající administrativa související s agendou přestupků. Kromě vyhodnocování dat z úsekového měření rychlosti na území města Plzně se skupina zabývá zpracováním údajů ze systému detekce vozidel projíždějících křižovatkou Karlovarská x Bolevecká na červenou a zpracováním přestupků v systému parkování v centru města. Nyní do jejich agendy přibude i vyřizování veškerých přestupků ve statické dopravě zjištěných plzeňskými strážníky.
„Rád bych poděkoval vedení města a zastupitelům za podporu Městské policie Plzeň při zřízení těchto nových prostor, mé poděkování samozřejmě směřuje také ke zhotoviteli. Jsem velmi potěšen tím, že strážníci získali důstojné zázemí pro svoji práci,“ uvedl velitel Městské policie Plzeň Petr Vlk.
Rekonstrukce obou částí služebny, v přízemí a třetím patře, probíhala za plného provozu činnosti Dopravní skupiny. Práce trvaly od září 2021 do začátku ledna tohoto roku, náklady dosáhly částky téměř 4,3 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem byla firma Interiery koupelen, s. r. o. Stavebním investorem byla Obytná zóna Sylván, a. s., která spravuje městské domy, byty a nebytové prostory.
Do Dopravní skupiny Městské policie Plzeň je v současné době zařazeno 34 strážníků s osvědčením, dva strážní, pět technických pracovníků a jedna administrativní pracovnice. Do její činnosti patří kromě dopravní oblasti také účast na většině opatřeních k zajištění dodržování veřejného pořádku při kulturních a společenských akcích.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu