Speciální skupina kontrolovala lokalitu boleveckých rybníků a rozdávala letáky, jak se v rekreačních oblastech chovat

Speciální skupina kontrolovala lokalitu boleveckých rybníků a rozdávala letáky, jak se v rekreačních oblastech chovat


Informovat návštěvníky rekreačních oblastí v Plzni, co je na daném území povoleno a co se naopak nesmí, bylo jedním z cílů víkendové preventivní akce kolem boleveckých rybníků. Uskutečnila se v sobotu 2. července a zúčastnili se jí zástupci Magistrátu města Plzně, Správy veřejného statku města Plzně, městské policie, Policie České republiky včetně psovoda, zástupci Městského obvodu Plzeň 1 a hasiči. Speciální skupina kontrolovala situaci, upozorňovala návštěvníky na nevhodné chování a její členové rozdávali letáky, na nichž je pomocí piktogramů neboli jednoduchých obrázků a textu v češtině i třech jazykových mutacích názorně popsáno, čeho se mají lidé vyvarovat.

Akci město spustilo kvůli rostoucímu nepořádku, vandalismu a páchání přestupků včetně například pytláctví, jež se v rekreačních oblastech množí. I proto radnice plánuje intenzivnější dohled nad vybranými lokalitami. Akce měla preventivní charakter a osvětová kampaň bude pokračovat.

Jen za loňský rok činí škody na městském majetku kolem milionu korun. Kromě ničení mobiliáře včetně podpálených altánů či poškozených cvičebních strojů se nyní množí i případy nelegálního rozdělávání ohňů. Město proto informuje návštěvníky a současně je žádá i o pomoc. V případě, že budou svědky vandalismu či jiného zakázaného chování, aby neprodleně volali městskou policii nebo Policii České republiky. Do vybraných lokalit v nejbližších dnech pracovníci Správy veřejného statku města Plzně, jež se o lokality i mobiliář stará, umístí viditelné informativní letáky.

Co je v rekreačních oblastech města Plzně zakázáno?


• Rozdělávat oheň mimo k tomu určená místa
• Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše/pytle
• Poškozovat dřeviny
• Trhat chráněné rostliny
• Chytat ryby
• Sbírat škeble
• Parkovat v lese a na zeleni

Přílohy

Informativní leták

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu