Statistika kriminality Plzeň - město

Policisté na území Městského ředitelství policie Plzeň za rok 2018 od 1. ledna do 31. prosince zaznamenali celkem 4 942 případů, které byly kvalifikovány jako trestný čin, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 44 případů více. Policisty bylo objasněno 39 % z celkového nápadu trestné činnosti. Je ovšem nutné zohlednit, že vyšetřování některých případů stále probíhá a proto se nejedná o konečná čísla, pokud jde o objasněnost případů. Přestože Policie v Plzni zaznamenala mírný nárůst trestné činnosti, z dlouhodobého hlediska má kriminalita klesající tendenci. Ze statistik vyplývá, že nejvíce zaznamenaných trestných činů v Plzeňském kraji bylo spácháno právě na území Městského ředitelství policie Plzeň. Škoda způsobená pachateli trestné činnosti dosahuje částky přesahující 283 miliónů korun.


Městské ředitelství policie Plzeň je zatíženo množstvím kriminogenních faktorů. Vysoká míra fluktuace osob, velká anonymita, množství pracovních sil z okolních měst či států, to vše jsou faktory, které ovlivňují míru kriminality na našem území. Pozitivním hlediskem ovšem je, že v roce 2018 byl zaznamenán pokles spáchaných násilných trestných činů. Oproti roku 2017 poklesla evidence násilných trestných činů o 5 případů. A stejně tomu je i u hospodářské kriminality, kdy oproti roku 2017 bylo evidováno o 86 případů méně.

Z dlouhodobého hlediska v rámci několika posledních let zaznamenává Městské ředitelství policie Plzeň spíše klesající trend registrované kriminality páchané na území města Plzně, viz přiložený graf registrovaných trestných činů.


Vzniklý minimální nárůst kriminality oproti roku 2017 činil v roce 2018 necelé jedno procento. Policisté nejenže šetří a prověřují oznámené trestné činy, ale také předmětná protiprávní jednání ze své úřední povinnosti aktivně vyhledávají. Je třeba zmínit, že policisté kladou veliký důraz na předcházení páchání protiprávních jednání. Důsledně vyhodnocují aktuální bezpečnostní situaci i podněty občanů a podle tohoto zaměřují výkon služby. V rámci Městského ředitelství Plzeň bylo v roce 2018 provedeno několik desítek bezpečnostních opatření za účelem předcházení a dokumentování protiprávních jednání, a to za podpory policistů celého Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a strážníků Městské policie Plzeň. Za tímto účelem policisté odsloužili tisíce hodin práce přesčas. Policistům se podařilo u 39 % páchané kriminality usvědčit jejich pachatele, kdy proti části pachatelů bylo dokonce vedeno vazební řízení. Vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel na území města Plzně a osob, které do našeho krajského města přijíždí za prací, studiem, kulturou a sportem, se nejedná o žádný významný nárůst páchané kriminality na našem území a jsme přesvědčeni, že město Plzeň je městem bezpečným.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu