Strážníci v Plzni kontrolují dětská hřiště

Strážníci městské policie v Plzni se v těchto dnech zaměřují na dětská hřiště a pískoviště. Do terénu vyráží i s detektorem kovů.

Na lokality, kde si hrají děti a kde je nebezpečí poranění o nejrůznější předměty, se zaměřili strážníci například na Slovanech, ale také v centrálním obvodu. Strážníci se především zaměřují infekční materiál, tedy na injekční stříkačky a náčiní narkomanů.

"Strážníci Městské policie Plzeň – Slovany detektorem kovů prověřili celkem šest dětských hřišť. Konkrétně kontrolovali hřiště ve Chvojkových lomech, Guldenerově ulici, Škoda sport parku, v paku Homolka, dále ve vnitrobloku ulic Koterovské a Blatenské a Krejčíkově a Spojovací. Injekční stříkačka nebyla nalezena na žádném z těchto hřišť,“ prozradil zástupce velitele Městské policie Plzeň – Slovany Ladislav Bečvář.

Právě zbytky po narkomanech jsou doslova postrachem všech rodičů malých dětí. Kontroly proto budou průběžné. "I když strážníci při kontrolách s detektorem kovů žádné injekční stříkačky neodhalili, hodláme dětským hřištím i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Pocit bezpečí považuji za velmi důležitý, zvláště u maminek s malými dětmi. Podněty občanů jsou pro nás klíčové, a proto máme v plánu dětská hřiště testovat detektorem kovů častěji v pravidelných intervalech,“ říká starosta obvodu Lumír Aschenbrenner.

Nejlépe v testu obstálo dětské hřiště ve Škoda sport parku, kde nebyl nalezen žádný cizí kovový předmět. Na ostatních hřištích detektor zachytil převážně drobné kovové předměty typu plechovka od nápoje, šroub, zátka od lahve, drátek nebo víčko od kelímku od jogurtu.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu