Středisko křesťanské pomoci Plzeň oslavilo 25. výročí založení

Ve středu 5. října proběhla v Západočeské galerii v Plzni vernisáž výstavy výtvarných prací klientů Terapeutické komunity Vršíček s názvem „Bod zlomu“.


Výstava byla uspořádána při příležitosti 25. výročí založení Střediska křesťanské pomoci Plzeň.


Středisko křesťanské pomoci Plzeň založila diakonie Evangelické církve metodistické jako azylový dům s cílem pomáhat lidem v nouzi. První činnost střediska byla registrována jak o „sociální pomoc občanům“, a to v roce 1991. Středisko v té době poskytovalo pomoc lidem na okraji společnosti, hlavně osobám propuštěným z výkonu trestu. V roce 1994, po založení kontaktního centra Point 14, začalo přijímat klienty závislé na návykových látkách motivované k životu bez drog. Postupem času, v roce 2008, byla založena služba sociální rehabilitace. V roce 2010 převzalo Středisko křesťanské pomoci provoz domu na půli cesty pro osoby opouštějící dětské domovy nebo nápravná zařízení. K poslednímu rozšíření služeb došlo v roce 2015, kdy byla založena služba terénního programu pro osoby bez přístřeší.


Středisko křesťanské pomoci je dnes vysoce profesionální organizací, která je schopná reagovat na nové trendy a potřeby společnosti.


Cílem této organizace je se s lidmi setkávat, doprovázet je a pomáhat jim zorientovat se, zapojit se a vyjít na novou životní cestu.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu