TOXI tým působí v Plzni již rok

Je tomu již rok, co byla na Městském ředitelství policie Plzeň sestavena specializovaná pracovní skupina z řad zkušených policistů, kteří tvoří tým specialistů potýkajících se s drogovou problematikou – takzvaný TOXI tým.


Za první rok své existence odhalili a zpracovali policisté TOXI týmu celkem 141 případů. Nejvíce jich bylo spácháno pěstováním, distribucí a přechováváním marihuany, kde se v rámci domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor podařilo zajistit celkem 1300 rostlin a 10,7 kg sušiny v hodnotě nejméně 1,3 milionu Kč. V oblasti výroby, distribuce a přechovávání metamfetaminu (pervitinu) se podařilo odhalit 3 tzv. varny a prokázat výrobu více než 2 kg pervitinu v ceně nejméně 2,5 milionu Kč. V ostatních případech, které se podařilo odhalit, se pachatelé dopouštěli distribuce tablet drogy extáze, léků obsahujících opiáty a heroinu.


Stejně jako v ostatních oblastech kriminality i v oblasti drog je činnost pachatelů stále sofistikovanější a práce policistů TOXI týmu tak vyžaduje nejen vysokou odbornost a flexibilitu, ale neobejde se bez spolupráce s kolegy z oddělení služební kynologie a jejich speciálně vycvičenými služebními psy na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Stejně tak se TOXI tým neobejde bez spolupráce s policisty Národní protidrogové centrály, pracovníky Generální ředitelství cel, pracovníky Vězeňské služby ČR, pracovníky státní správy, samosprávy a dalšími pracovníky státních i nestátních organizací.
Výsledky práce TOXI týmu v prvním roce jeho existence ukázaly, že v oblasti drogové problematiky je potřeba v tomto rozsahu nadále aktivně a efektivně pracovat tak, aby se co nejvíce zamezilo výrobě a distribuci drog a snížila se jejich dostupnost, zejména pro mladou generaci. Z těchto důvodů pro Městské ředitelství policie Plzeň zůstává stále prioritou odhalování drogové kriminality na území města Plzně.


TOXI tým během svého ročního působení prokázal svou vysokou profesionalitu a efektivitu.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu