Tým pro mládež se opět vydává na „Na správnou cestu! II“


Tým pro mládež je již od roku 2012 součástí individuálního projektu Probační a mediační služby, svou činností se snaží reagovat na aktuální trendy spojené s kriminalitou mládeže v Plzni. „Tým pro mládež představuje platformu pro pravidelné setkávání, komunikaci a spolupráci odborníků státních i nestátních institucí a organizací,“ upřesňuje Monika Mačasová, koordinátorka Týmu pro mládež Plzeň – město.

V květnu 2016 začala Probační a mediační služba ČR realizovat návazný projekt s názvem „Na správnou cestu! II“. Cílem projektu je rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů. „Jedním
z pilotních programů realizovaných v Plzni je i zaměstnávání mladistvých pachatelů za účelem náhrady škody. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR,“
doplňuje Monika Mačasová

Jednou z mnoha úspěšných aktivit Týmu pro mládež je vznik projektu „Prevence protiprávního jednání“, jehož cílem je předcházení páchání protiprávního jednání osvojením základních občanských práv a povinností. Cílovou skupinu tvoří žáci plzeňských osmých tříd základních škol a tercií víceletých gymnázií. „V letošním roce jsme se rozhodli projekt rozšířit kromě vybraných základních škol i do nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a dětského diagnostického ústavu. Projekt je pro školy a další zařízení zdarma a je realizován ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně,“ uvedla Andrea Gregorová, členka TM a manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka města Plzně.

V letošním roce se bude Tým pro mládež zabývat tématy, jako je kyberkriminalita a kyberšikana, psychiatrické diagnózy u dětí a oblast péče o duševně nemocné a dětské oběti trestných činů. „Věříme, že se nám v roce 2017 opět podaří navázat na úspěchy z přechozího projektu a nadále budeme iniciovat a podporovat vznik vhodných opatření v oblasti prevence a snižování kriminality dětí a mládeže,“ uzavírá Monika Mačasová.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu