Učitelé se budou připravovat, jak zvládat krizové situace na školách

Pedagogové a zaměstnanci plzeňských základních škol projdou během příštích dvou let školením, jak prakticky zvládat mimořádné a krizové situace na školách. Učitelé se dovědí, co je potřeba znát a jaké dovednosti je nutné si osvojit při záchraně života a zdraví osob v situacích, kdy je například někdo ohrožuje zbraní, vznikne-li požár, výbuch či jiné krizové události. Projekt společně zorganizovaly Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

„Důvodem spuštění tohoto projektu je preventivní příprava pedagogů na mimořádné události ve školách s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci a zároveň komplexní řešení problematiky bezpečnosti ve školách,” uvedla náměstkyně plzeňského primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

„Projekt je zaměřen nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků základních škol v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací. Účastníky budou školit jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v hodinových blocích,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škubalová.

První školení se uskutečnilo 22. srpna na 21. ZŠ a zúčastnilo se jej více než 60 pedagogů. Semináře se budou konat postupně přibližně jednou za měsíc a projdou jimi pedagogové a zaměstnanci všech 26 základních škol v Plzni. Příští seminář se uskuteční 26. září v Bolevecké základní škole.

“Město připravuje i další opatření k zajištění bezpečnosti žáků a učitelů. Pohyb osob v budovách škol bude monitorován prostřednictvím postupné instalace čtecích zařízení u vstupů do škol,“ doplnila Dagmar Škubalová.

Podle Andrey Gregorové z odboru bezpečnosti a prevence kriminality město zároveň připravuje dokončení instalace kamerových systémů zaměřených na prostory před školami v rámci rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému. „Současně usilujeme o dotační podporu provedení bezpečnostních auditů na všech základních školách v Plzni,“ upřesnila Andrea Gregorová.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu