Ulice poskytuje terénní služby na Facebooku

Spolek Ulice Plzeň, který se zabývá léčbou a prevencí drogových závislostí, začal od února poskytovat služby terénního programu na Facebooku. Jednou ze služeb Ulice je streetwork, tedy terénní sociální práce s uživateli drog v jejich přirozeném prostředí. Na ulici, v parku, ve squatech, na bytech. Aby se však Ulice dostala hlouběji do drogové scény, začala využívat moderní média. V tomto případě Facebook. Existuje totiž skupina závislých osob, které chtějí zůstat v anonymitě, a proto nečerpají nabízené preventivní služby. Ty vedou jak ke snížení zdravotních a sociálních rizik pro samotné uživatele, tak k ochraně veřejného zdraví.


„Facebook využíváme pro vyhledávání nových, ale i kontaktování stávajících klientů Spolku Ulice Plzeň“ říká koordinátorka nové služby Bc. Kateřina Tichá. Ta také stojí za nápadem, přípravou a spuštěním této bezpečné komunikace s lidmi, kteří nechtějí vystupovat v rámci drogové služby veřejně. „První kontakty totiž mohou probíhat v bezpečí za displejem telefonu“ dodává Tichá. Facebookový profil služby se jmenuje Uličnický streetwork a je aktivní ve všední dny od 8 do 20 hodin. Jsou na něm také vyvěšena pravidla pro užívání této služby.


Pro zajištění maximální dostupnosti a anonymity služby využívá Ulice facebookový profil, ne stránku. Na profilu pracovníci terénního programu pravidelně aktualizují informace o svém pohybu v terénu. Sdílí však i zajímavé články a fotky a upozorňují na rizika spojená s užíváním drog. K profilu se klienti přidávají jako přátelé a komunikují se službou přes messenger, tedy soukromou komunikační bránu. Přátelé jsou skryti, vidí je pouze majitel profilu, tedy Spolek Ulice Plzeň. Veškerá komunikace je navíc zdarma, není třeba telefonního kreditu. Klienti mohou se službou komunikovat prostřednictvím veřejné wifi sítě.


Profil Uličnický streetwork je velmi efektivní i v rovině nákladovosti. Jeho zřízení ani provoz nestojí Spolek Ulice Plzeň ani korunu navíc. Pouze rozšiřuje možnosti dostupnosti služby. Je tak benefitem pro všechny zúčastněné strany. Jak pro klienty terénního programu, tak pro Ulici, ale i pro ostatní obyvatele města. Ti totiž mohou profil Uličnický streetwork kontaktovat například s informací o nalezené injekční stříkačce a pracovníci Spolku Ulice Plzeň ji v nejkratší době bezpečně zlikvidují.


Spolek Ulice Plzeň poskytuje od roku 2001 v Plzni a v Plzeňském regionu sociální a zdravotní služby uživatelům návykových látek a osobám živícím se prostitucí. Našimi základními činnostmi jsou streetwork a substituční léčba. Vzděláváme ale také kolegy z oboru, vedeme odborné stáže, diplomové práce, publikujeme odborné texty, přednášíme na konferencích. Snažíme se narovnávat systém péče o závislé a budovat systém péče o osoby živící se prostitucí.

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na poskytování odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.


Více informací o Spolku Ulice Plzeň na www.ulice-plzen.com

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu