V Plzni probíhá konference o domácím násilí


„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí, která se koná dnes ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v kulturním centru Moving Station v Plzni. Na konferenci, na jejíž přípravě se podílí město Plzeň, přijali pozvání odborníci z různých sfér, kteří se profesně zabývají prací s násilím.

Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí jako takovém, ale hlavně o možnostech intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi všemi aktéry v Plzeňském kraji, kteří se jím zabývají,“ přiblížila Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Zastavit násilí, pracovat s násilníkem a zejména poskytnout oběti potřebnou podporu je možné jen společným úsilím subjektů, jako jsou lékaři, školy, policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, poradny, terapeutická centra pro práci s obětí a násilnou osobou a další organizace zabývající se ochranou násilím ohrožených osob či prací s původci násilí.

Domácí násilí je důležité celospolečenské téma a má velké negativní dopady na ty, kteří jsou mu vystaveni. Díky intimnímu prostředí, ve kterém probíhá, je velmi obtížně zjistitelné a často zůstává skryté. O jak silné téma se jedná, ilustruje například společný výzkum agentury Nielsen Admosphere a organizace Liga otevřených mužů. Ten dokládá, že některé z forem násilí v blízkých vztazích se dopouští každý desátý Čech starší 15 let.

Na konferenci přijali pozvání odborníci z různých sfér, kteří se profesně zabývají prací s násilím. Dorazí zástupci probační a mediační služby, organizací ROSA, Bílý kruh bezpečí, Konsent, Poradny pro ženy a dívky, ale také Policie ČR, sociálního odboru města či advokátů. Účastníci se mohou v dopoledním bloku těšit na představení jednotlivých organizací. Následovat bude panelová diskuse na téma práce s oběťmi domácího násilí, v níž diskutující nastíní možnosti pomoci z hlediska svých pravomocí, kompetencí a dovedností. Společně tak budou hledat, jak se vzájemně co nejlépe doplnit, aby podpora byla komplexní a neopomněla se žádná oblast pomoci od sociální, psychologické, zdravotní, až po tu právní. Konferenci v odpoledních hodinách uzavřou dva bloky praktických workshopů. Ty se budou věnovat zvládání vzteku a práci s agresí ve výchově. Promítat se bude také animovaný film Zuřivec norské organizace ATV, který se používá v mnoha odvětvích práce s násilím.

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na řešení této důležité tématiky, neboť naším cílem je, abychom se všichni cítili v bezpečí i ve svých domovech,“ uzavřel Martin Zrzavecký, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Konference je realizována pod záštitou Magistrátu města Plzně a  ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni, Liga otevřených mužů a Diakonie Západ.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu