V Plzni se uskutečnil Odborný seminář zaměřený na komunikaci s dětmi a mladistvými v rámci trestního řízení.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Týmem pro mládež Plzeň – město uspořádal v prostorách Magistrátu města Plzně v pátek 15. září odborný seminář k tématu „Vývojová psychologie“ aneb komunikace s dětmi a mladistvými v rámci trestního řízení. Tým pro mládež Plzeň – město je projekt Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

„Potřeba realizovat tento odborný seminář vznikla na základě posledního jednání Týmu pro mládež Plzeň – město“, uvádí Monika Mačasová koordinátorka Týmu pro mládež Plzeň – město.

Seminářem provázela policejní psycholožka Markéta Vavříková a Tereza Andělová z Městského ředitelství policie Plzeň. V první části semináře se přednášející zaměřila na všechny faktory, které ovlivňují komunikaci s dítětem, které v trestním řízení vystupuje jako oběť či svědek, jak z hlediska prostředí ve kterém se s dítětem pracuje, tak z hlediska komunikačních schopností dítěte v závislosti na jeho věku. Posluchače seznámila i s úskalími na která mohou vyšetřovatelé při komunikaci s dětmi narazit. Závěrem první části pak shrnula základní pravidla práce s dětmi v rámci trestního řízení.

V druhé části byl předmětem semináře syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom „CAN“), součástí tohoto bloku byly především příklady z více než dvacetileté praxe psycholožky Markéty Vavříkové.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu