V Předních Skvrňanech zasahují jednotky IZS z důvodu úniku neznámé látky, obyvatelé lokality ohroženi nejsou

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahují v Předních Skvrňanech v lokalitě III. brány, důvodem je únik plynné látky v objektu firmy, která zpracovává tekuté průmyslové kaly. Událost ovlivňuje dopravu. Je obousměrně uzavřena Vejprnická ulice, a to od křižovatky s ulicí Domažlická po křižovatku s ulici Křimická. Zajištěna je náhradní městská hromadná doprava. Linka č. 2 se obrací v sadech Pětatřicátníků a zpět. Náhradní autobusová doprava linky č. 2 Sady Pětatřicátníků – Skvrňany. Linka 41 do Křimic jezdí objízdnou trasou přes Novou Hospodu zpět do Předních Skvrňan a dále do Křimic. Nejedná se o budovu města Plzně. Na místě je radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký a zástupci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Zasaženo bylo sedm lidí, tři lidé opustili objekt sami, čtyři lidé museli být resuscitováni,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. „Zasaženi byli všichni muži ve věku 40 až 60 let. Ve velmi vážném stavu byli transportováni na Emergency FN,“ doplnila Mária Svobodá ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

„K úniku nebezpečných látek do kanalizace nedochází, celý ten jev se odehrává uvnitř budovy čistírny. Došlo k úniku plynných látek pouze uvnitř budovy. Obyvatelé lokality ohroženi nejsou. Situaci monitorujeme, doprava v okolí je zastavena. Bude to do té doby, dokud nám budou čidla vykazovat naměřené hodnoty, takže nedokážeme zatím odhadnout, jak dlouho zásah potrvá. Řešíme, jak danou látku zneutralizovat," uvedl Petr Poncar. Podle jeho slov byly naměřeny zvýšené koncentrace siřičitanů a sirovodíku.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu