V září se rozběhl další ročník sebeobrany pro ženy

V září se za podpory Odboru bezpečnosti a prevence kriminality rozběhl další ročník projektu „Sebeobrana pro ženy“. Tento projekt realizuje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality společně s instruktory policejního klubu MuSaDo již od roku 2010. Kurzem do dnešního dne prošlo na 150 žen. Kurz, který je ženám „ušit na míru“ je rozdělen do tří úrovní, trénink probíhá vždy dva dny v týdnu vždy po hodině a půl v tělocvičně Bezpečnostně právní akademie s.r.o. v Tylově ulici


Cílem tohoto projektu je seznámit ženy s prevencí, psychologickými, strategickými či taktickými a zejména s technickými prvky sebeobrany.


Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli probíhá druhý stupeň výcviku. Další kurzy pro nové účastnice se otevřou v září tohoto roku a již dnes jsou téměř obsazeny. Poptávka je tedy opravdu veliká, již dnes jsou zájemci o kurz na rok 2017,“ uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

V případě zájmu se obracejte na Andreu Gregorovou, email: gregorova@plzen.eu, tel.: 378 032 256

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu