Ve sněmovním sále plzeňské radnice proběhlo již páté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP, Týmem pro mládež Plzeň – město a Pedagogicko - psychologickou poradnou Plzeň uspořádali ve čtvrtek 17. května ve sněmovním sále plzeňské radnice již páté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol. Tým pro mládež Plzeň – město je projekt Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jednání se zúčastnil primátor města Plzně Martin Zrzavecký, náměstkyně primátora města Plzně Bc. Eva Herinková a také vedoucí magistrátních odborů Ing. Průša a Ing. Bc. Škubalová.


"Potřeba realizovat tato setkání vznikla na základě jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, která se zabývá také primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže“, uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP. Pracovní skupina se rovněž podílela na vytvoření strategické části Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Koncepce byla schválena v roce 2016 Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 131 ze dne 14. 4. 2016. Aktualizovaná strategická část na rok 2018 zahrnuje celkem 12 priorit, z nichž na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je zaměřena priorita č. 7 „Podpora primární prevence rizikového chování na školách a preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním, případně předčasným odchodem ze systému vzdělávání a pro jejich rodiny“. Cílem společného setkání ředitelů a školních metodiků prevence je podpořit primární prevenci rizikového chování na školách a realizaci preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Pravidelné setkávání ředitelů, metodiků, zástupců neziskových organizací a ostatních subjektů podílejících se na primární prevenci rizikového chování umožňuje přímou výměnu informací, zkušeností a zároveň prezentaci preventivních programů pro školy.


Letos bylo setkání zaměřeno na téma „Rozvod a rodina“. Toto téma bylo školami nejvíce preferováno v dotazníku, který obdrželi zástupci škol při setkání v loňském roce. V prvním příspěvku představily principy práce s rodiči v rozvodové situaci Mgr. Miroslava Tomášková a Mgr. Romana Svobodová z Centra pro rodinu – Domus, z.s. Právní pohled na rodičovský konflikt účastníkům poskytla JUDr. Daniela Kovářová a z pohledu Odboru státní sociální péče se na rodinu v rozvodové situaci zaměřil Bc. Vojtěch Touš z Magistrátu města Plzně.


V druhé části setkání měli zástupci škol možnost nad tématem diskutovat s přítomnými odborníky v rámci workshopových stanovišť.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu