Výběrové řízení na obsazení pozice asistent prevence kriminality v rámci Městské policie Plzeň

Organizace
Městská policie Plzeň
Název
Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality
Odkaz na inzerát na pracovním serveru
https://www.mpplzen.cz/pracovni-mista/
Anotace
Výběrové řízení na obsazení pozice asistent prevence kriminality v rámci Městské policie Plzeň
Vyhlašovatel
Statutární město Plzeň
Popis pozice
Asistent prevence kriminality v rámci Stanice územně strážní služby Plzeň střed
Platová třída
5 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Místo výkonu práce
Plzeň
Rámcová pracovní náplň
• dohled nad dodržováním veřejného pořádku zejména v problémových lokalitách
• monitorování prostor v problémových lokalitách a jejich okolí a zvyšování bezpečí v těchto lokalitách
• součinnost se strážníky MP Plzeň a policisty PČR při řešení bezpečnostní situace ve městě
• spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy, s NNO atd. zejména v souvislosti s řešením vzniklých situací v problémových lokalitách
• spolupráce při různých preventivních opatřeních

Kvalifikační a odborné požadavky
• minimální věk 18 let
• trvalé bydliště v Plzni, nebo místní znalost města Plzně
• dobrý zdravotní stav
• ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti


Nabízíme
• zajímavé zaměstnání
• práce na plný pracovní úvazek tj. 8 hodin denně (ranní, odpolední)
• získání praxe
• vzdělávací programy
• otevřená možnost individuálního přístupu ke způsobu práce

Předpokládaný datum nástupu
možný ihned nebo po domluvě
Pracovní poměr
Do 31. 12. 2020 s tříměsíční zkušební dobou
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení
• dotazník a motivační dopis (dle přiloženého vzoru)
• životopis
• doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Termín doručení přihlášky
Do 3. července 2019
Místo kam přihlášku doručit
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 3. 7. 2019 Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň (2. patro, č. dveří 308). Přihlášku můžete přinést osobně, poslat poštou nebo e-mailem: gregorova@plzen.eu. Dotazník a vzor motivačního dopisu jsou zájemcům k dispozici na Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP na výše uvedené adrese nebo jsou také ke stažení na webovém portálu města Plzně na adrese https://www.mpplzen.cz/pracovni-mista/
Kontakty
Bližší informace na telefonu 378 032 256 nebo na gregorova@plzen.eu
Vyvěšeno od
18.06.2019
Vyvěšeno do (vč.)
03.07.2019

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu