Výstraha meteorologů na stoupající hladiny řek a silný vítr

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „povodňová bdělost“ od 12:00  3. 2. do odvolání a „silný vítr“ od 19:00 3.2. do 09:00 4. 2., platnou pro území Plzeňského kraje.


„Očekáváme vzestup hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Vlivem silného větru může dojít k poškození stromů a lesních porostů, možné jsou i menší škody na budovách. Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné jsou komplikace v dopravě. Doporučujeme zajistit si okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.“ uvedl ČHMU.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu