Výstrahy kvůli počasí přináší v Plzeňském kraji i zákazy

Pro Plzeňský kraj platí výstraha na nebezpečí požárů a také na vysoké teploty. Na území regionu je tak nařízením kraje zakázáno v lesích i jinde v přírodě rozdělávat nebo udržovat oheň, kouřit, používat pyrotechnické výrobky, ale i jiné zdroje zapálení jako lampiony či pochodně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a další. Podrobné informace jsou na webu Plzeňského kraje. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav a platí až do odvolání.

Svá opatření v souvislosti s tím zavádí i město Plzeň. Například 16 jednotek dobrovolných hasičů je připraveno k zásahu dle poplachového plánu Plzeňského kraje. Magistrátní odbor bezpečnosti průběžně monitoruje situaci na základě obdržených výstrah, Správa veřejného statku města Plzně zajišťuje externí firmou kropení silnic, opatření provádějí i další magistrátní odbory.

Vysoké teploty mohou nepříznivě působit i na lidské zdraví. Dospělí ani děti by proto neměli pobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách, neměli by vystavovat organismus nadměrně vysokým teplotám. Lidé by také měli omezit tělesnou zátěž, která je spojena se ztrátou tekutin a se zvýšením vnitřní teploty, zvýšit příjem tekutin, kdy u dětí do 20 kilogramů se doporučuje 1,5 až 2 litry denně, u starších dětí a dospělých kolem 3 litrů denně, při fyzické zátěži i více. Při pobytu na slunci se doporučuje používat krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy. Při použití klimatizace by měl být teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím kolem 5 stupňů Celsia.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu