Zahraniční policisté opouští Plzeň

Od května tohoto roku i v Plzeňském kraji působili policisté z Bulharska (4policisté), Polska (2 policisté) a Rumunska (4 policisté) ve společných hlídkách s policisty z Plzeňského kraje. Cílem projektu byla zejména ochrana veřejného pořádku, předcházení přestupkové a trestné činnosti s cílem zvýšit tak pocit bezpečí občanů žijících v Plzeňském kraji převážně v okolí průmyslových oblastí.


Policisté provedli přibližně 200 společných hlídek a jejich výkon služby byl formou pěších hlídek situován především do míst, kde se pohybují cizinci, například průmyslové zóny, centra měst či ubytovny. Hlídky prováděly kontroly nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích, dle místní znalosti policistů. Nejčastěji se policisté pohybovali v okolí průmyslových zón v Plzni, v Tachově, Boru u Tachova, Holýšově či Stříbře.


Zahraniční kolegové kromě výkonu služby pomáhali a usnadňovali komunikaci se zahraničními pracovníky, informovali cizince o důvodech a průběhu prováděných úkonů či jim radili i v různých krizových situacích a odpovídali i na nejrůznější dotazy ze strany svých krajanů. Během svého působení byli policisté nasazování i do různých bezpečnostních opatření na sportovní či kulturní utkání a účastnili se i cvičení pořádkových jednotek.


Obyvatelé našeho kraje i cizinci reagovali na společné hlídky pozitivně, ocenili snahu o zvýšení bezpečí občanů a při vyřizování přestupků páchaných cizinci měla účast zahraničních kolegů zklidňující efekt. Policisté si chválili možnost výměny informací o výkonu služby v různých zemích.


Ředitel plk. Pavel Krákora předal zahraničním kolegům medaili útvaru Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a poděkoval jim za jejich maximální nasazení při výkonu služby. Po slavnostním aktu uvedl: „ Projekt hodnotíme velmi kladně. Pokud by pokračoval, policisty z jiných zemí v našem kraji určitě rádi přivítáme. S ohledem na složení cizinců pracujících v průmyslových zónách bychom rádi spolupracovali i se slovenskými kolegy.“

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu