Strategie zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2024 - 2028

Kontaktní informace

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení
odd. prevence kriminality
Mgr. Gabriela Hráchová
projektový referent
T: +420 378 032 253
E: hrachova@plzen.eu  

Problematika ochrany měkkých cílů se v průběhu posledních let vyvinula v téma, které je na politické úrovni a v bezpečnostní praxi vnímáno jako možná slabina a je třeba se touto oblastí zabývat. Důvodem je rostoucí počet incidentů mířených na měkké cíle. Tyto události nejsou realizovány pouze ve světě nebo v místech častých konfliktů, ale po určitou dobu je možné tento trend sledovat také napříč Evropou.

Bezpečnostní situace není stabilní a přibývá incidentů motivovaných např. extremistickými postoji. S nižší intenzitou je možné pozorovat podobný trend také u nás. České republice se teroristické útoky prozatím vyhýbaly, avšak s rasistickými či extremisticky motivovanými bezpečnostními incidenty se již bylo možné setkat. Důsledkem je fakt, že již v minulosti došlo k několika mírnějším incidentům také na území statutárního města Plzně (např. na úrovni výhrůžek).

Tyto skutečnosti motivovaly město k vytvoření strategického dokumentu ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ PRO OBDOBÍ 2018-2023. Vzájemná komunikace, informovanost a spolupráce jak v rovině prevence, tak při zajišťování standardní i mimořádné bezpečnostní situace, je z pohledu města klíčovým opatřením pro odpovědnou ochranu svých obyvatel. Součástí této vize nejsou jen technická či režimová opatření zvyšující bezpečnost budov, veřejných prostranství a kulturních, sportovních či jiných veřejných akcí, ale také zvyšování povědomí veřejnosti o správném postupu při možné mimořádné či krizové situaci.

Dokumenty ke stažení

Původní dokumenty byly vytvořeny pro období 2018 - 2023. Po skončení platnosti původního strategického dokumentu bylo Zastupitelstvem města Plzně schváleno pokračování podle současného dokumentu i v následujících letech 2024 - 2028.

1. Analytická část

2. Návrhová část - tato část dokumentu obsahuje citlivé informace a je neveřejná. 

3. Implementační část

4. Politická část

5. Manuál pro pořádání veřejných akcí
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 a ze státního rozpočtu.


R.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449
Název projektu: Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně; Klíčová aktivita: KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu