Bezpečnost v Plzni byla hlavním tématem koordinační schůzky

Vedení krajského a městského ředitelství policie se hned v prvním lednovém týdnu sešlo s partnery, kteří mají ve své gesci bezpečnost na území Plzně. Schůzky se za město Plzeň zúčastnili radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer a vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzeň Aleš Průša. Schůzku inicioval ředitel krajského ředitelství Jaroslav Vild a zúčastnili se jí další zástupci nejdůležitějších subjektů, které se na zajištění bezpečnosti v Plzni podílejí, tedy představitele krajského a městského ředitelství Policie ČR, kraje, vedení plzeňské městské policie a velitel speciální pořádkové jednotky.

„Podporu a rozvoj spolupráce všech, kteří zodpovídají za bezpečnost na území města Plzně, považuji za jednu ze svých priorit. Proto jsem hned na počátku roku inicioval toto setkání za účelem zajištění koordinovaného postupu všech zúčastněných v dalším období. Současně jsme chtěli partnery informovat o přínosech vzniku speciální pořádkové jednotky pro bezpečnost obyvatel nejen města Plzně, ale celého Plzeňského kraje,“ uvedl Jaroslav Vild.

Společně byla probírána témata, která se týkala stručného zhodnocení bezpečnostní situace v Plzni v roce 2022, a také byly vytyčeny oblasti spolupráce pro letošní rok. Pozornost byla rovněž věnována změně v organizační struktuře Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, a to speciální pořádkové jednotce. Ze strany vedení byly představeny její hlavní úkoly, možnosti nasazení a její nepřetržitá akceschopnost.


„Vytvoření této speciální pořádkové jednotky velmi vítám a věřím, že pomůže zlepšit bezpečnostní situaci v Plzni,“ reagoval radní Jiří Winkelhöfer. Speciální pořádková jednotka vznikla na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje od 1. ledna 2023 a zajišťuje akceschopnost policistů 24 hodin každý den v týdnu, což je její hlavní výhodou oproti stávající krajské pořádkové jednotce. „Umožní tak nepřetržité a flexibilní nasazení policistů na událostech, jakými jsou např. pátrací akce po pohřešovaných nebo hledaných osobách, zajištění bezpečnostní situace při shromáždění osob, kulturních a sportovních akcích apod. Policisté z této jednotky budou ale posilovat i běžný výkon služby tam, kde to bude vzhledem ke konkrétní situaci nejvíce zapotřebí. Počítáme i s její výpomocí kolegům z jiných krajských ředitelství Policie ČR, kdy navážeme na dosavadní součinnost naší krajské pořádkové jednotky s jinými policejními útvary,“ uvedl Jaroslav Vild.

Mezi další body jednání patřila i personální problematika týkající se stavu policistů i strážníků na území města Plzně. Přítomní se dále domluvili například na kooperaci při služebních výcvicích kolegů ze speciální pořádkové jednotky a strážníků z pořádkové jednotky Městské policie Plzeň. Závěrem se shodli na tom, že budou v nastavené spolupráci pokračovat a koordinovat svoje činnosti tak, aby byla zajištěna bezpečnost na území Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu