Bezpečnostně vzdělávací centrum bude školit na rizikové a mimořádné situace

Plzeňský kraj a město Plzeň podepsaly memorandum o spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra. To se bude primárně zabývat vzděláváním dětí, mládeže i dospělých z řad laické veřejnosti, a to v oblasti prevence mimořádných událostí a zvládání běžných rizik. Na realizaci bezpečnostně vzdělávacího centra se budou podílet obě strany finančně a pořízením pozemku. Za město Plzeň dokument podepsal primátor Roman Zarzycký, za Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták. Slavnostního podpisu se zúčastnil i radní města pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer a náměstek hejtmana Petr Vanka.

Zdroj fotografií: KÚ Plzeňského kraje

Protože jde o projekt náročný časově, technicky i finančně, podpis memoranda je prvotním krokem, který spolupráci obou stran potvrzuje. V memorandu je deklarována společná vůle k realizaci tohoto projektu, jeho základní cíle a způsob vzájemné spolupráce.

„Složky IZS se denně starají o naši bezpečnost a zdraví, proto je třeba, abychom jim k tomu vytvořili co nejlepší podmínky. Samotný projekt vnímám jako velmi důležitý pro bezpečnost města Plzně a vítám, že jsme se společně s Plzeňským krajem zavázali k tomu, že pro jeho vznik vyvineme maximální úsilí. Za město jsme připraveni se podílet na jeho vzniku a rovněž nést část provozních výdajů,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

„Společná vize je taková, že vznikne jakési Centrum bezpečí, které například v Karlovarském kraji již je v provozu pod názvem Svět záchranářů. Tam budou záchranáři složek IZS učit veřejnost, jak reagovat v rizikových situacích či při mimořádných událostech. Uvědomme si, že bezpečnostní situace v České republice se mění a je nutné na toto reagovat. Proto jsme se rozhodli společně s městem vytvořit místo, kde vám odborníci ukáží, co a jak v danou chvíli můžete udělat, jak se zachovat, abyste neohrozili sebe ani ostatní nebo naopak někomu pomohli. Považujeme za důležité, aby nejen složky IZS ale i obyvatelé kraje byli připraveni na každodenní rizika a zvládli různé mimořádné události,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Tzv. Centrum bezpečí (bezpečnostně vzdělávací centrum) bude primárně sloužit především žákům základních i středních škol, kteří by se tam měli připravovat na různé situace, které je mohou v životě potkat, jako jsou např. nutné dopravní znalosti, znalosti, jak zlikvidovat požár, jak poskytnout první pomoc, jak postupovat při dopravní nehodě, jak se bránit kyberútokům apod. Budou moci také nahlédnout pod pokličku práce záchranářů a policistů, kteří budou působit v pozici lektorů. V rámci řady edukačních programů bude centrum sloužit také široké veřejnosti.

„Pracovní název projektu je zatím Centrum bezpečí a memorandum je vlastně takovým tím prvním krokem k jeho realizaci. Uzavíráme jej proto, abychom se začali bavit o konkrétní formě a podobě,“ doplnil radní města Jiří Winkelhöfer s tím, že vydání společného Memoranda o partnerství a spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra schválily Rada města Plzně i Rada Plzeňského kraje.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu