Bezplatné testování na infekční nemoci v Plzni

Závěrečná zpráva za rok 2023

                   

V týdnu od 18.9. do 22.9. 2023 se uskutečnil již třetím rokem projekt bezplatného testování na infekční nemoci. Zájemci sev Plzni mohli nechat otestovat na hepatitidu typu C, B, syfilis a HIV. Oceňujeme odvahu každého, kdo využil této veřejně dostupné služby. Z tohoto důvodu jsme také každému testovanému předali dárek v podobě potravinového a hygienického balíčku.

Celkem bylo otestováno 181 osob, kterým bylo v součtu realizováno 45 náběrů na konfirmační testy. Ve většině případů sejednalo o náběry na konfirmaci viru hepatitidy typu C. Z řad široké veřejnosti testování absolvovalo 58 osob, ostatní testovaní pak byli klienti sociálních služeb. Široká veřejnost se o projektu dozvěděla nejčastěji prostřednictvím internetu, od známých nebo šli náhodně okolo a využili možnosti se nechat otestovat.

Mobilní sanitka byla umístěna na 5 různých místech v Plzni, v odpoledních hodinách. Testování probíhalo ve Smetanových sadech, na parkovišti u Centrálního autobusového nádraží, před hlavním vlakovým nádražím na palubě Hamburk, před obchodním centrem Plaza a v blízkosti Městské charity, konkrétně před Domem sv. Františka. Mobilní sanitku poskytla Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Organizace kromě mobilní sanitky zajistila také personál, který zájemce v sanitce testoval. O finanční podporu celého projektu se postarala farmaceutická firma AbbVie, s.r.o.

Součástí testování bylo před a potestové poradenství, které zajišťovali terénní pracovníci organizace Point 14, z.ú. a pracovníci kontaktního centra organizace Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Pracovníci nízkoprahových služeb poskytovali základní informace o testovaných nemocech, o možnostech přenosu těchto nemocí, případně pak o postupu léčby včetně nabídky pomoci s jejím zprostředkováním. Všechny tyto informace byly pro zájemce také vytištěny a předány ve formě letáku. Pokud někomu z přítomných zájemců vyšly výsledky orientačních testů na některou z testovaných nemocí reaktivní, personál v mobilní sanitce realizoval náběry na testy konfirmační. Jejich vyhodnocení probíhalo v laboratoři. Výsledky testů budou k dispozici u zaměstnanců, kteří se do chodu projektu aktivně zapojili. Ti jsou připraveni aktivně reagovat na potřeby testovaných a v případě, že se laboratorně potvrdí pozitivita testu, poskytnout individuální asistenční službu do příslušných zdravotnických zařízení.

Cílem projektu bylo zjistit výskyt viru HIV, syfilis, VHB a VHC a tím předcházet šíření těchto infekcí. Všem zájemcům jsme také předávali základní informace o testovaných nemocech. Dalším cílem bylo zjistit jejich zdravotní stav a případně v co nejkratší době zajistit adekvátní lékařskou péči.
Jsme rádi, že díky tomuto projektu přispíváme k prolomení bariér, které jsou spojené s testováním. V mnoha případech je testování zpoplatněné, není anonymní nebo je potřeba se objednat.


Za Point 14, z.ú. Mgr. Aneta Rothová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu