Dočasná ochrana pro Ukrajince půjde prodloužit o jeden rok

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před ruskou agresí a získali zde dočasnou ochranu, dostanou možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024. Umožňuje to balíček zákonů „Lex Ukrajina IV“, který dnes, 30. listopadu 2022, schválila vláda. Novely zákonů přináší i další změny, které ovlivní pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice.

Od 24. února, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu a způsobilo tím masivní uprchlickou vlnu, udělilo Ministerstvo vnitra dočasnou ochranu 463 804 lidem (stav k 29. listopadu 2022). Její udělení se prokazuje tzv. vízovým štítkem, jehož platnost končí všem 31. března 2023. Vzhledem k vývoji konfliktu nyní nelze předpokládat, že by se uprchlíci mohli v blízké době vrátit zpět do svých domovů, a vláda proto schválila možnost toto pobytové oprávnění prodloužit až do konce března 2024.

„Česká republika se řadí mezi země, které Ukrajině pomohly nejvíce ze všech. Pomohli jsme převážně ženám a dětem, kterým jsme nabídli bezpečný úkryt do doby, než Ukrajinci vytlačí Putinovu armádu zpátky do Ruska,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.„Vše však nasvědčuje tomu, že to bude ještě nějaký čas trvat, a proto je nutné dočasnou ochranu prodloužit,“dodal ministr s tím, že je hrdý na všechny české občany, kteří se na pomoci Ukrajině jakkoliv podíleli.

Vzhledem k množství osob, jichž se tato změna týká, se celý proces prodloužení dočasné ochrany rozloží do několika etap. Prodloužení totiž spočívá ve vylepení tzv. vízového štítku, při kterém je nutná osobní přítomnost na pracovišti Ministerstva vnitra. Proto se Ukrajinci, kteří mají zájem nadále pobývat v České republice, budou muset do 31. března 2023 nejprve elektronicky zaregistrovat. Tato registrace jim pak zajistí přidělení termínu k osobní návštěvě konkrétního pracoviště, kde jim bude vyznačen nový vízový štítek. K tomu se budou muset dostavit nejpozději do 30. září 2023. Pokud se uprchlíci nezaregistrují, případně se v určeném termínu nedostaví k vyznačení štítku, dočasná ochrana jim zanikne.
S ohledem na současný vývoj konfliktu na Ukrajině a nadcházejícímu zimnímu období však nelze vyloučit příchod další vlny uprchlíků, která může naplno zaměstnat kapacity Ministerstva vnitra a Policie ČR. Návrh proto počítá s možností, že vláda bude moci případně rozhodnout, že by prodloužení dočasné ochrany spočívalo pouze v elektronické registraci.

Kromě prodloužení dočasné ochrany dochází i k novelizaci dalších zákonů ovlivňujících pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice. Na základě podnětu Ministerstva zdravotnictví se zjednodušují pravidla pro získání kvalifikace v oboru psychologie, neboť v souvislosti s příchodem osob zasažených válkou výrazně vzrostla poptávka po těchto službách. Upravují se také pravidla pro zápisy ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce pro nadcházející školní rok či se zjednodušují pravidla pro vyřazení dítěte z mateřské školy ve chvíli, kdy se vrací s rodiči zpátky na Ukrajinu.

 

Více informací zde:

https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/

CZ_vazby obecné

UA_vazby obecné

CZ_prodloužení obecné

UA_prodložení obecné

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu