Evropský den obětí trestných činů

PLZEŇSKÝ KRAJ – Na čtvrtek připadá Evropský den obětí trestných činů. I v našem kraji ve spolupráci s Probační a mediační službou uctíme a podpoříme v poledne oběti trestných činů minutou ticha.

V tento den si celá Evropa připomíná Den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii tentýž den v roce 1990. Cílem tohoto dne je rovněž zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů.

Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ve spolupráci s Probační a mediační službou ve čtvrtek v poledne uctí a podpoří oběti trestných činů. Před policejními služebnami zapnuté majáky u služebních vozidel na dobu jedné minuty tak budou symbolizovat fakt, že když oběť vidí blížící se majáky, přichází pomoc.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon mimo jiné přesně vymezuje pojem "zvlášť zranitelné oběti", mezi které patří například děti mladší 18 let, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví.

Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelností obětí trestných činů, kdy jedním z jejich dlouhodobých cílů je právě zajištění lidského a citlivého přístupu k obětem trestných činů.

V loňském roce jsme v Plzeňském kraji evidovali celkem 9 562 trestných činů, z toho se jednalo o 755 násilného charakteru a 183 případů mravnostní trestné činnosti a 13 případů pak bylo kvalifikováno jako vražda. Mimo trestnou činnost je nutno zmínit následky tragických dopravních nehod, při kterých v loňském roce na silnicích našeho kraje zemřelo 27 osob.

Obětí dle zákona o obětech trestných činů je kdokoliv, komu byla způsobena trestným činem újma na zdraví, majetková nebo jiná újma.
Zvláštní práva jsou připisovány zvlášť zranitelným obětem, u kterých je vyšší nebezpečí způsobení druhotné újmy. Tyto oběti také mohou být zvláště náchylné k prohloubení prožívaného stresu a citového zranění v důsledku samotné účasti v trestním řízení, např. při výslechu.

Zapotřebí je myslet ale i na ty, kteří sice nebyli přímo postihnuty protiprávním jednáním, ale jsou rovněž obětmi, jde o pozůstalé. Mezi takové patří ti nejbližší, kteří např. při tragické dopravní nehodě přišli o své blízké.

K obětem trestných činů přistupujeme se vší vážností. Poskytujeme služby krizové intervence i psychologickou pomoc. Propojujeme oběti trestných činů s organizacemi, které poskytují právní pomoc a podporu po celou dobu trestního řízení. Jste-li obětí nebo svědkem, a to jakékoliv formy protivprávního jednání, neváhejte a kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158.

 

 

Zdroj: Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu