II. Blok projektu IZS pro pedagogy základních škol

Projekt "Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání" připravil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.
„Projekt je zaměřen nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků základních škol v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací. Účastníky školí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v hodinových blocích,“ doplnila Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Aktuálně probíhá II. blok projektu a doposud jím prošlo 17 plzeňských základních škol. V tomto měsíci proběhly prezentace IZS na 7. ZŠ a MŠ Plzeň.

Policie ČR nejprve vysvětlila rozdíl mezi měkkým a tvrdým cílem, které se používají pro označení cílů možného útoku. Prezentace měla za úkol zvýšit vzdělání v otázce bezpečnosti, konkrétně v případě přepadení školy nebo jiného měkkého cíle ozbrojeným útočníkem. Policisté pomocí videoukázek popsali, jak zásah při takovém napadení probíhá a vysvětlili, jaké jsou doporučené postupy při napadení aktivním útočníkem.

Prezentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje byla zaměřena na ochranu zdraví a života žáků školy v případě požáru nebo jiné mimořádné události. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou zásady a správné postupy při nácviku evakuace školy. Zároveň měli možnost zhlédnout ukázku realizované cvičné evakuace a byli poučeni o možných chybách při nácviku. Dále byly představeny signály sirén a jejich význam pro obyvatelstvo. Nechybělo seznámení s postupem při úniku nebezpečných látek, jak a kudy se ze školy evakuovat a kdy je naopak bezpečnější budovu neopouštět. Zodpovězeny byly i praktické otázky, například jak postupovat při požáru mobilního telefonu, jak hasit, pokud vzplane olej na pánvi nebo jak předcházet ublížení na zdraví při chemickém pokusu.

Zdravotnická záchranná služba představila, jak probíhá jejich zásah během mimořádných událostí. Součástí výkladu byly i praktické ukázky, jak správně odhadnout krevní ztrátu a jak raněnému poskytnout první pomoc. Účastníci měli možnost si sami vyzkoušet roztřídění pacientů podle závažnosti úrazu. Tento krok se zpravidla používá při událostech hromadného neštěstí, kdy se pacienti rozdělí na ty, kteří potřebují urgentní pomoc a okamžitý transport do nemocnice a na osoby s méně závažnými zraněními.
Dále byly představeny aplikace, které mohou pomoci v krizové situaci. V aplikaci citizenAID jsou popsány situace, které mohou nastat a zároveň rady pro uživatele, jak se v takovéto situaci zachovat.
Aplikace Záchranka, která pomocí nouzového tlačítka uživatele rychle spojí s dispečerem linky 155 a zároveň odešle přesnou polohu volajícího. Mezi její další funkce patří i tlačítko Nemohu mluvit, která umožní posílat nouzové zprávy a také videohovor, který pomůže dispečerovi lépe vyhodnotit situaci. Aplikace slouží i jako informativní, při zvolení svého města může uživatel sledovat varovná upozornění, pokud by došlo k nějakému ohrožení obyvatel, například požár, povodně či únik nebezpečných látek.


Obrázek: Mobilní aplikace Záchranka (https://www.zachrankaapp.cz/)

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu