Jak odradit zloděje se dozvěděli návštěvníci Evropského dne proti vloupání v Plzni

Informovat občany o tom, jak mohou zabezpečit svůj majetek proti vloupání, bylo cílem Evropského dne proti vloupání. Ten se v Plzni uskutečnil v minulém týdnu. Návštěvníci osvětové akce, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra České republiky spolu s Cechem mechanických zámkových systémů – ČR, se také naučili jednoduché zásady pomáhající odradit případného pachatele od vloupání.

Zdroj fotografií: Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP


Akce se zúčastnil Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky, kteří ve spolupráci s Městskou policií Plzeň, Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje a odborníky na zabezpečení připravili pro návštěvníky program plný užitečných rad a informací.

Během akce měli také lidé možnost vyplnit dotazník, díky němuž zjistili, jak jsou na tom se zabezpečením vlastního majetku, zda mají dostatečně zabezpečený vchod, zabezpečená okna či garáž nebo zahradu. Součástí programu akce byly i komentované prohlídky, při nichž se zájemci mohli podívat, jak se řežou klíče, skládají vložky a sami se přesvědčit, jak je snadné překonat stavební vložku.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu