Klíčové silniční tahy v Plzni čekají jednodenní uzavírky na několika úsecích

Komunikace první třídy I/27 a I/20 v Plzni, tedy klíčové silniční tahy, čekají částečné jednodenní uzavírky. V termínu od 13. dubna do 21. dubna na nich nechá Ředitelství silnic a dálnic ČR v několika úsecích opravit povrch. Částečná uzavírka je rozdělena do několika etap, vždy však zůstane v daném směru zachován jeden z jízdních pruhů pro průjezd vozidel.

První z oprav se dotkne silnice č. I/20 v lokalitě Sadů Pětatřicátníků. Bude probíhat v úseku ulice Sady Pětatřicátníků za křižovatkou ve směru z centra na Karlovy Vary a v ulici Karlovarská. V plánu je oprava levého i pravého pruhu vozovky, realizace zabere pro každou ze stran jeden pracovní den. Řidiči projedou po volné straně vozovky.

Druhá a třetí lokální oprava zahrnuje silnici I/27 Karlovarská. Týká se části silnice Karlovarská ke křižovatce s Lidickou ulicí, opět se bude opravovat levý a pravý jízdní pruh, objízdná trasa bude vedena volným odbočovacím pruhem. Oprava se uskuteční mezi 13. a 21. dubnem, pro každou stranu jízdního pruhu potrvá jeden den.

Další z lokálních oprav bude na silnici I/27 v Bolevci, a to konkrétně v ulici Plaská ve směru na centrum k ulici Tachovská. Opraven bude pravý jízdní pruh, opět během jednoho dne.

Jeden den v termínu mezi 13. do 21. dubnem potrvá také oprava na Klatovské ulici u křižovatky s ulicí V Bezovce, nový povrch dostane pravý jízdní pruh. Místo se bude objíždět levým pruhem. Zrušen bude v dané části odbočovací pruh doleva, a to mimo MHD, objízdná trasa povede z ulice 17. listopadu do ulice Edvarda Beneše.

Částečné omezení čeká také silnici I/20 v části přivaděče ve směru na Písek, kdy se bude opravovat povrh v jeden den, a to mezi 13. a 21. dubnem. Místo řidiči objedou volným jízdním pruhem.

Akci nazvanou Plzeň 2023 – lokální opravy povrchu na silnici I. tříd realizuje státní Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikací prvních tříd, a to prostřednictvím firmy Berger Bohemia, a. s.

Plošné opravy povrchu DIO - Plzeň 2023

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu