Klienti organizace POINT 14 nově uklízí lokalitu v Borské ulici.

Klienti organizace, kteří se potýkají se závislostí na drogách a jsou od roku 2014 zapojeni do projektu Čistý podchod, nyní nově vyklízí lokalitu bývalých squatů v Borské ulici.


Projekt zajišťují společně Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně a nezisková organizace Point 14, jež poskytuje komplexní pomoc lidem s problémem závislostí.

Organizace POINT 14 působí v Plzni od roku 1994 a postupně vybudovala komplexní systém služeb pro pomoc lidem, kteří mají problémy spojené s užíváním drog. V současné době poskytuje několik sociálních služeb a dotačně se na nich podílí i město Plzeň. Jedná se o Terénní program, Kontaktní a poradenské služby a Středisko následné péče,“ uvádí ředitel organizace Karel Nyerges.

Práce s drogově závislými je velmi složitá, často jde o velmi dlouhý proces. Přesto se i díky takovým projektům podaří vrátit určité procento těchto lidí zpět do společnosti. Projekt by měl pomoci ke změně pohledu veřejnosti na osoby závislé, žijící na pokraji společnosti. Často je na ně nahlíženo velmi negativně. Projekt jako je Čistý podchod ale dává těmto lidem u ostatních šanci.

„Jsme rádi, že se daří daný projekt dále rozvíjet. Na rozšíření projektu o lokalitu v Borské ulici spolupracujeme také s městskou organizací Čistá Plzeň, která zajistila pracovní pomůcky pro zapojené klienty. Náš odbor zajišťuje pro klienty stravenky za odvedenou práci,“ sdělila Andrea Gregorová, protidrogová koordinátorka města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu