Kriminalisté prověřují nový typ internetového podvodu

Falešný pracovník mobilního operátora nabízí eSIM, převezme telefonní číslo a poté vstoupí do internetového bankovnictví.

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje specializující se na kybernetickou kriminalitu evidují nový typ podvodu. V těchto dnech přijali oznámení muže, kterého kontaktoval falešný pracovník jednoho z mobilních operátorů a v rámci digitalizace mu nabízel přechod z klasické SIM karty na eSIM. Do SMS zprávy mu poté přišel kód, který „operátorovi“ nadiktoval. Tím však podvodník převzal kontrolu nad celým telefonním číslem poškozeného, čímž byl následně schopen vstoupit do internetového bankovnictví, kdy poškozený přišel o 850 tisíc korun.

V souvislosti s tímto novým typem podvodu upozorňujeme veřejnost, že pokud jste si o eSIM kartu nepožádali a byli jste osloveni „mobilním operátorem“ k její výměně, s největší pravděpodobností se jedná o podvod. Operátor nikdy nenavrhuje změnu ze SIM karty na eSIM sám, výměna je možná pouze na základě vaší žádosti. Kartu eSIM v současné době podporuje pouze úzký okruh zařízení.
Nikdy nesdělujte kódy, které vám přijdou, dalším osobám ani pracovníkům mobilního operátora. Tyto kódy primárně slouží k změnám prováděným klienty přímo (například prostřednictvím aplikací či internetu), kdy je třeba si číst celý text předmětné zprávy a věnovat mu zvýšenou pozornost. Pokud máte při hovoru s operátorem jakékoliv pochybnosti, telefonát ukončete a kontaktujte oficiální telefonní číslo vašeho operátora, které najdete na webových stránkách. Nikdy nevolejte zpět na telefonní číslo, ze kterého přišel pochybný telefonát.

Další pravidla, jež je nutné dodržovat, abyste se nestali obětí podvodníka:

  • Nikdy nikomu nesdělujte informace o vašich pinech, heslech, přístupových údajích - policie, banka ani mobilní operátor je nikdy nepotřebují.
  • Nikdy se nenechte vmanipulovat do časové tísně, nechte si čas na rozmyšlenou, pokud se vám cokoli nezdá, neváhejte a kontaktujte svoji banku nebo mobilního operátora.
  • Nikdy nikomu cizímu nepovolujte vzdálený přístup do vašeho počítače nebo mobilního telefonu.

Zdroj: Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu