Lidé bez domova se zapojili do úklidu městských garáží

Spolek K srdci pomohl s úklidem garáží ve Velenické ulici v Plzni-Božkově, které jsou ve vlastnictví města Plzně, a jsou určené k demolici. Lokalita Velenická byla doposud z důvodu obývání garáží lidmi bez domova problémovým místem hlavně z hlediska hromadícího se nepořádku. Díky společné práci města, dobrovolníků ze spolku K srdci a jeho klientů je místo v současné době uklizené.

.

Zdroj fotografií: spolek K srdci

„Jsem rád, že se společnými silami podařilo místo zbavit odpadu. Velmi mě také těší úspěšná spolupráce mezi městem a organizací K srdci a doufám, že v podobném duchu bude i nadále pokračovat,“ sdělil Jiří Winkelhöfer, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Do akce se kromě pracovníků městských organizací zapojilo také 25 lidí bez domova a rovněž současní obyvatelé garáží, kteří byli za pomoc při úklidu městem Plzeň odměněni stravenkami.

„Jsem velmi rád, že se tato akce uskutečnila. Právě naši klienti, lidé bez domova, na tom mají největší zásluhu. Motivací pro ně byly nejen poukázky na jídlo, ale také to, že se všichni potkáme, popovídáme si o problémech a potřebách. Velmi důležité ale je, že tato činnost mění pohled Plzeňanů na bezdomovce a lidé tak zjišťují, že ne všichni jsou špatní,“ uvedl koordinátor úklidu Roman Nikodem ze spolku K srdci s tím, že úklidy pokračují i na dalších místech v Plzni.

Zdroj fotografií: spolek K srdci

Ze 42 garáží jich město vlastní 36 a zbylé se od soukromých vlastníků chystá odkoupit. Objekty mají ustoupit plánované stavbě silnice I/20 Jasmínová – Jateční, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic.

Garáže byly v minulosti útočištěm pro lidi bez domova a v jejich okolí se hromadily odpadky, což trápilo místní obyvatele. Město proto už v letech 2019 až 2022 přistoupilo k jejich úklidu a zajištění. Z toho jich ale posléze bylo znovu 25 otevřeno a opět byl do nich nanesen nepořádek. Za tyto roky vynaložilo město na úklid garáží a zabezpečení 300 tisíc korun.

Zdroj fotografií: spolek K srdci

I v letošním roce proto Správa veřejného statku města Plzně přistoupila ke znemožnění přístupu do garáží, nyní ale pomocí kari sítí, v předchozích letech byla totiž vrata mnohdy poškozena a ukradena. Pomocí kari sítí bylo znovu znepřístupněno 24 garáží, 6 bylo ponecháno na dočasnou dobu pro lidi bez domova. „Demolice garáží bude provedena v prvním pololetí roku 2024 kvůli plánované stavbě silnice I/20 Jasmínová – Jateční, a to za předpokladu, že se městu podaří získat zbývající garáže do svého vlastnictví,“ sdělil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Za zabezpečení garáží město letos zaplatilo 40 tisíc korun. Odměnu 45 tisíc obdrželo také neziskové sdružení občanů K Srdci, které spoluorganizovalo úklid ve Velenické ulici. Finanční prostředky sdružení využilo na nákup stravenek pro lidi bez domova, kteří se na úklidu podíleli.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu