Město opraví komunikaci se zastávkami na Chodském náměstí

Bezpečnější ostrůvek na přechodu pro chodce a nový povrch komunikace včetně zastávkových zálivů dostane Chodské náměstí. Oprava bude probíhat ve dvou etapách, vždy s možným průjezdem jen v jednom směru. Začne v pondělí 7. listopadu, skončit by měla 7. prosince. Po dobu oprav bude vždy uzavřen pouze jeden směr navazující na ulici Edvarda Beneše, druhý bude otevřen. Řidiči budou muset zvolit objízdnou trasu, která bude řádně značena.


„Provedení stávajícího ostrůvku v přechodu pro chodce již neodpovídá normě, proto bude rozšířen. Dojde i k opravě zastávek, kde povrch komunikace trpí hlavně při rozjíždění,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Protože omezení na rušné ulici může způsobit dopravní komplikace, žádá Aleš Tolar řidiče a všechny účastníky provozu o trpělivost. „Stometrový úsek komunikace na důležité křižovatce s Klatovskou, v jehož blízkosti jsou dvě školní budovy, se díky stavební úpravě stane pro všechny bezpečnějším,“ vysvětlil Aleš Tolar.


Opravit potřebuje i povrch zastávky před Střední průmyslovou školou stavební Plzeň, kde je zámková dlažba již v nevyhovujícím stavu. Než dostane opravovaná část finální asfaltový povrch, bude provedena kontrola a případné zpevnění betonové podkladové desky v místě zastávky. Během stavby bude také obnoveno vodorovné dopravní značení a dojde i na opravu obrub.


„Po dobu oprav bude vždy uzavřen pouze jeden směr navazující na ulici Edvarda Beneše, druhý bude otevřen,“ vysvětlila Jana Tomanová, vedoucí magistrátního odboru dopravy.


V první etapě, která začne v pondělí 7. listopadu, bude uzavřena polovina vozovky ve směru do centra města, včetně středového dělícího ostrůvku. Řidiči směřující z ulice Edvarda Beneše do centra, pak najedou na objízdnou trasu odbočením do Dobrovského ulice a poté na Klatovskou. V opačném směru bude odbočení a průjezd přes Chodské náměstí možný.


V druhé etapě stavby, která by měla skončit 7. prosince, bude uzavřena polovina vozovky ve směru z centra. Řidiči, kteří dříve odbočovali z Klatovské na Chodské náměstí, tak budou muset pokračovat po Klatovské až k odbočení do Dobrovského. Touto ulicí se dostanou do ulice Edvarda Beneše.

Mapa objížďky na Chodském náměstí

Linkové autobusy firmy Arriva číslo 450421 z Plzně do Přeštic a noční linka číslo 440092 firmy Z-Group bus z Plzně přes Štěnovice do Blovic budou po dobu stavby zastavovat na zastávce MHD v Dobrovského ulici.


Opravu bude provádět firma VIDA GROUP s.r.o. Za stavbu, kterou pro město zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, město zaplatí 2 781 256 korun včetně DPH.


Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací města Plzně, která se dle statutu města stará o městské nemovitosti, jejich údržbu a rozvoj. V její kompetenci tedy je správa, údržba městských komunikací včetně některých chodníků a stezek, správa veřejného osvětlení a světelného signalizačního značení, správa a údržba lesů a rybníků.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu