Město Plzeň intenzivně řeší situaci s problémovými lidmi bez domova

Vedení města Plzně, zástupci Městské policie Plzeň a Policie České republiky se ve středu 7. června na plzeňské radnici setkali se zástupci neziskových a dalších organizací, které v západočeské metropoli pracují s lidmi bez domova nebo se závislými. Na jednání řešili jejich problematické chování, jak mu předcházet a rovněž se domluvili na užší spolupráci a pravidelném setkávání. Z průzkumu mezi Plzeňany totiž vyplynulo, že velkou část obyvatel trápí právě bezpečnost ve městě.

„Tento poznatek je pro nás zásadní, týká se nejen města Plzně, ale také městské policie, státní policie a neziskových organizací. Situaci intenzivně řešíme, a proto proběhlo toto široké jednání. Společně jsme identifikovali problémy a vykročili k systémové spolupráci. Problém chceme vyřešit tak, aby byl výsledek příznivý pro všechny strany a podpořit ty projekty, které nám k tomu pomohou,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Dotazníkové šetření mezi občany probíhalo v dubnu letošního roku. „Dotazník vyplnilo více než dva a půl tisíce lidí, a právě bezpečnostní situace ve městě a chování lidí bez domova byla mezi nimi vnímána jako největší problém. Potřebujeme proto s výše uvedenými složkami pravidelnou spolupráci,“ sdělil Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Schůzky se zúčastnila rovněž Světlana Budková, radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení. „Tato skupina, kterou jsme na základě úvodního setkání vytvořili, se bude scházet pravidelně, bude řešit jednotlivá a včas avizovaná témata. Vnímáme, že je zapotřebí rozšířit služby zaměřené na osoby, které žijí na ulici a do budoucna chystáme hned několik projektů,“ nastínila radní.

Podle městské policie jsou největším problémem lidé, kteří opakovaně narušují veřejný pořádek, obtěžují občany a strážníky ignorují. „Na tyto osoby máme velmi omezené pravomoci. Potřebujeme proto úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi. Uvítali bychom, kdyby se jejich pracovníci zúčastnili například školení našich zaměstnanců nebo pochůzek se strážníky, protože jejich role je v tomto případě nenahraditelná,“ uvedl velitel městské policie Petr Nováček.

Rada města Plzně na květnovém zasedání rovněž schválila vyhlášení dotačního programu s názvem Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023, jehož cílem je pomoci organizacím, které poskytují služby právě sociálně slabým, lidem bez domova a dalším lidem v nouzi. Finance z dotačního titulu jsou rovněž určeny na podporu pilotních projektů, které mají za cíl začlenit a akutně podpořit sociálně vyloučené osoby či na aktivity, které zvyšují dostupnost a kvalitu zdravotní péče lidem, kteří k ní nemají standardní přístup. Žádosti se podávají přes aplikaci eDotace od 3. do 24. července 2023. Město Plzeň na program připravilo minimálně 2,5 milionu korun. Obdobný dotační titul byl vyhlášený v roce 2022.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu