Město Plzeň jmenuje nového velitele strážníků. Bude jím Petr Nováček

Novým velitelem Městské policie Plzeň bude jmenován Petr Nováček. Do funkce nastoupí po složení zkoušky odborné způsobilosti a získání osvědčení. Devětapadesátiletý Nováček uspěl ve výběrovém řízení, které se konalo koncem loňského roku. Jeho jmenování schválilo 9. února Zastupitelstvo města Plzně. Dočasným velením je pověřen Tomáš Petřík.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů. Všichni byli pozváni k ústním pohovorům, které se před výběrovou komisí uskutečnily 20. prosince 2022. „Kandidáti krátce představili své návrhy koncepce řízení městské policie a odpovídali na doplňující dotazy. Komise na základě vyhodnocení přihlášek a osobních vystoupení zvolila jako nejvhodnějšího kandidáta výběrového řízení právě Petra Nováčka. Hovořily pro něj zkušenosti, které jsou neoddiskutovatelné. U Policie České republiky působil přes třicet let a dnes zastává vedoucí pozici na krajském ředitelství policie,“ přiblížil výběr nového vedení Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Plk. Ing. Bc. Petr Nováček byl dlouhodobým zaměstnancem Policie ČR. V minulosti velel pořádkové jednotce a mimo jiné měl na starosti vnější službu v rámci působnosti plzeňského městského ředitelství policie. Dnes je náměstkem ředitele krajského ředitelství Policie České republiky pro ekonomiku. „Předpokládám, že se funkce velitele strážníků ujme od dubna. Před tím musí splnit zákonné podmínky, mj. povinné školení a zkoušku na Ministerstvu vnitra ČR,“ doplnil Jiří Winkelhöfer.

Dočasně městské policii velí Tomáš Petřík. Zastupitelstvo jej vedením pověřilo loni v listopadu. Funkci zastupuje na dobu určitou, a to od 1. ledna 2023 do doby, než se nově jmenovaný velitel Petr Nováček ujme své funkce.
Městská policie Plzeň byla zřízena 8. května 1992 obecně závaznou vyhláškou č. 15/1992.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu